NYET >> Tanulmányok >> A nyugdíjak nettó keresetekkel történõ együttmozgásának, az értékét vesztett nyugdíjak felzárkóztatásának lehetõségei (Készült: A Nyugdíjbiztosítási Ellenõrzõ Testület felkérésére)
Betuméret növelés Betuméret csökkentés Küldés e-mailen Nyomtatható verzió
A nyugdíjak nettó keresetekkel történõ együttmozgásának, az értékét vesztett nyugdíjak felzárkóztatásának lehetõségei (Készült: A Nyugdíjbiztosítási Ellenõrzõ Testület felkérésére)

A nyugdíjak nettó keresetekkel történõ együttmozgásának, az értékét vesztett nyugdíjak felzárkóztatásának lehetõségei (Készült: A Nyugdíjbiztosítási Ellenõrzõ Testület felkérésére)

A nyugdíjak nettó keresetekkel történõ együttmozgásának, az értékét vesztett nyugdíjak felzárkóztatásának lehetõségei (Készült: A Nyugdíjbiztosítási Ellenõrzõ Testület felkérésére)

Napjainkban a nyugdíjrendszert jelentõs kritikák érik, és komoly aggodalmak övezik, ilyenek például a társadalom elöregedése, magasak a nyugdíjak, indokolatlan a 13. havi nyugdíj, összeomlik a nyugdíjrendszer.

        Sajnos a vélemények nem veszik figyelembe a nyugdíjasok valóságos helyzetét, csak azt hangoztatják, hogy „magasak az induló nyugdíjak", de azt már figyelmen kívül hagyják, hogy ez csak az utóbbi években nyugdíjba mentekre vonatkozik. Még jelenleg is jelentõs elmaradás van a nyugdíjak és keresetek között. Minden második saját jogú nyugdíjasnak 60. 000.-Ft alatti a nyugdíja.

        Ahhoz, hogy szembenézzünk a felvetett problémákkal, mindenekelõtt meg kell állapítani, hogy az 1998-ban kompromisszummal bevezetett nyugdíjreform egyes elemei máig sem teljesültek, nem történt meg a törvényben foglaltaknak megfelelõen azok továbbfejlesztése.

        E tanulmány fõ irányvonala, bemutatni a nyugdíjasok valóságos helyzetét - a rendszerváltás óta - az átlagnyugdíjak alakulásán keresztül, a bérekhez viszonyított arányuk alakulását, továbbá a nyugdíjak közötti aránytorzulások, illetve ezek megszüntetésének lehetõségeit.


Cél: a nyugdíjrendszer belsõ ellentmondásaira történõ figyelem felhívás, javaslattétel a források bõvitésének lehetõségeire, sürgõs lépések megtételére.

        Jelen helyzetelemzés nagy témakör. Feldolgozása a rendelkezésre álló és megszerezhetõ forrásanyagoktól függ. A feldolgozáshoz felhasználásra kerültek a KSH és az Országos Nyugdijbiztositási Fõigazgatóság által eddig megjelent a témával foglalkozó tanulmányai, évkönyveinek adatai, valamint szakirodalmi forrásmunkák.

        A munkák részletes vizsgálatához szükséges a nemzetközi és hazai nyugdíjrendszereket befolyásoló tényezõk rövid áttekintése, mivel Európában is többségében a „felosztó-kirovó" nyugdíjrendszert alkalmazzák, amelyre többek között hatással van az utóbbi évtizedek elöregedési hulláma. Befolyással bír - a nagyszámú nyugdíjason kívül - az aktív keresõk és az inaktívak (gyermekkorúak!) számaránya, azaz a gazdasági aktivitás, továbbá a nemzetgazdaságok aktivitási rátája mellett kihasználatlanul hagyott munkaerõ tartalék.

        Mindezekre figyelemmel nemzetközi tapasztalatok is bizonyítják, hogy azokban az országokban, ahol csak a „felosztó-kirovó" nyugdíjrendszert alkalmazzák finanszírozási problémák vannak. A nyugdíjalap hiánya évrõl - évre növekszik (ennek okait a késõbbiekben tárgyaljuk), ezért elengedhetetlen a hosszú távon fenntartható, finanszírozható és átfogó nyugdíjreform bevezetése.

(A "Tanulmány" teljes anyaga letölthető a csatolásoknál PDF formában)2007-09-20 17:24

ImpresszumCopyright Látogatók száma: 227330