Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy illeszkedve a Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Program Egyszerűsítési Programjához, az ügyfélbarát közigazgatási rendszer kialakításának folyamatában tett újabb lépésünk eredményeként a honlapunkon elérhető Nyomtatványtár 2014. június 16. napjától kibővült a nemzetközi érintettségű ügyekben kötelezően használandó azon nyomtatványokkal, amelyek az ellátások iránti igények előterjesztéséhez szükségesek.

Hasonlóan a nemzeti ügyek intézéséhez szükséges nyomtatványokhoz, a nemzetközi űrlapokat is úgy alakítottuk ki, hogy azokat a kinyomtatást követően kézzel, vagy a honlapról letöltve számítógéppel is ki lehessen tölteni.

A kibővítés napjától nemzetközi érintettségű ügyekben az öregségi nyugdíj, a korhatár előtti ellátás, a baleseti járadék, valamint a hozzátartozói nyugellátások (özvegyi nyugdíj, árvaellátás, szülői nyugdíj) iránti igényeket a Nyomtatványtár megfelelő nemzetközi nyomtatványának kitöltésével lehet előterjeszteni.

A Nyomtatványtár nemzetközi menüpontja az alábbi három részre tagozódik:

  • Az első rész a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK, valamint a végrehajtására kiadott 987/2009/EK rendelet alapján történő igénybejelentéshez szükséges nyomtatványokat és pótlapokat tartalmazza.
  • A második részben találhatóak a szociálpolitikai vagy szociális biztonsági egyezménnyel érintett ügyekhez rendszeresített igénybejelentő lapok és pótlapok. Szíves figyelmükbe ajánljuk, hogy ezen ügyekben az igénybejelentés külföldre történő továbbításához esetlegesen szükséges további nyomtatványokról honlapunkon az „Ügyintézés” → „Nemzetközi ügyintézési tájékoztatók” → „Kétoldalú egyezmények” menüpontban az adott országra vonatkozó tájékoztató anyagban található részletes információ.
  • A harmadik rész a külföldön (nem EU/EGT tagállamban, Svájcban, vagy Magyarországgal szociálpolitikai vagy szociális biztonsági egyezményt kötött országban) élő személyek magyar ellátás iránti igénybejelentéséhez szükséges nyomtatványokat tartalmazza.

Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság