A szlovák társadalombiztosítási rendszer keretében igényelhető öregségi nyugellátásokra, valamint hozzátartozói ellátásokra vonatkozó jogosultsági feltételeket az alábbi két dokumentum tartalmazza.

Szlovákia öregségi nyugdíj 2014. július

Szlovákia hozzátartozói ellátás 2014. július

Tekintettel arra, hogy a dokumentumok az Európai Unió szociális védelemről szóló kölcsönös tájékoztatási rendszerének (Mutual Information System on Social protection, MISSOC) legutóbb 2014. július 1. napján frissített adatai alapján kerültek összeállításra, az igényelni kívánt ellátásra vonatkozó teljes, és aktuális információk beszerzése érdekében javasoljuk közvetlenül az alábbi szlovák szervet megkeresni.

Sociálna Poistovna ústredie
Cím: Ul. 29. augusta č. 8-10, 813 63 Bratislava 1, Slovakia
Tel.: 00 421 2 592 48 111, 00 421 2 592 48 112
Fax: 00 421 250 703 190
www.socpoist.sk
e-mail: podatelna@socpoist.sk