A portugál társadalombiztosítási rendszer keretében igényelhető öregségi nyugellátásokra, valamint hozzátartozói ellátásokra vonatkozó jogosultsági feltételeket az alábbi két dokumentum tartalmazza.

Portugália öregségi nyugdíj 2014. július

Portugália hozzátartozói ellátás 2014. július

Tekintettel arra, hogy a dokumentumok az Európai Unió szociális védelemről szóló kölcsönös tájékoztatási rendszerének (Mutual Information System on Social protection, MISSOC) legutóbb 2014. július 1. napján frissített tájékoztatók alapján kerültek összeállításra, az igényelni kívánt ellátásra vonatkozó teljes, és aktuális információk beszerzése érdekében javasoljuk közvetlenül az alábbi portugál szervet megkeresni.

Direcção-Geral de Segurança Social
Cím: Lg do Rato, 1, 1269-144
Tel.: 00 351-21 381 73 00
Fax.: 00 351-21 388 95 17
www.seg-social.pt
e-mail: dgss@seg-social.pt