A luxemburgi társadalombiztosítási rendszer keretében igényelhető öregségi nyugellátásokra, valamint hozzátartozói ellátásokra vonatkozó jogosultsági feltételeket az alábbi két dokumentum tartalmazza.

Luxemburg öregségi nyugdíj 2014. július

Luxemburg hozzátartozói ellátás 2014. július

Tekintettel arra, hogy a dokumentumok az Európai Unió szociális védelemről szóló kölcsönös tájékoztatási rendszerének (Mutual Information System on Social protection, MISSOC) legutóbb 2014. július 1. napján frissített tájékoztatók alapján kerültek összeállításra, az igényelni kívánt ellátásra vonatkozó teljes, és aktuális információk beszerzése érdekében javasoljuk közvetlenül az alábbi luxemburgi szervet megkeresni.

Caisse Nationale d'Assurance Pension
Cím: 1A, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg
Postacím: L-2096 Luxembourg
Tel.: +352 22 41 41 1
Fax:  +352 22 41 41 6443
e-mail: cnap@secu.lu
www.cnap.lu