A liechtensteini társadalombiztosítási rendszer keretében igényelhető öregségi nyugellátásokra, valamint hozzátartozói ellátásokra vonatkozó jogosultsági feltételeket az alábbi két dokumentum tartalmazza.

Liechtenstein öregségi nyugdíj 2014. július

Liechtenstein hozzátartozói ellátás 2014. július

Tekintettel arra, hogy a dokumentumok az Európai Unió szociális védelemről szóló kölcsönös tájékoztatási rendszerének (Mutual Information System on Social protection, MISSOC) legutóbb 2014. július 1. napján frissített tájékoztatók alapján kerültek összeállításra, az igényelni kívánt ellátásra vonatkozó teljes, és aktuális információk beszerzése érdekében javasoljuk közvetlenül az alábbi liechtensteini szervet megkeresni.

Liechtensteinische Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV)
Liechtensteinische Invalidenversicherung (IV)
Cím: Gerberweg 2, FL-9490 Vaduz, Postfach 84, FL-9490 Vaduz
Tel.: 00 423 238 16 16
Fax: 00 423 238 16 00
www.ahv.li
e-mail: ahv@ahv.li