A lengyel társadalombiztosítási rendszer keretében igényelhető öregségi nyugellátásokra, valamint hozzátartozói ellátásokra vonatkozó jogosultsági feltételeket az alábbi két dokumentum tartalmazza.

Lengyelország öregségi nyugdíj 2014. július

Lengyelország hozzátartozói ellátás 2014. július

Tekintettel arra, hogy a dokumentumok az Európai Unió szociális védelemről szóló kölcsönös tájékoztatási rendszerének (Mutual Information System on Social protection, MISSOC) legutóbb 2014. július 1. napján frissített adatai alapján kerültek összeállításra, az igényelni kívánt ellátásra vonatkozó teljes, és aktuális információk beszerzése érdekében javasoljuk közvetlenül az alábbi lengyel szervet megkeresni.

Zaklad Ubezpieczen Spolecznych Departament Wyplat Sewiadczen Zagranicznych (ZUS)
Cím: 00701 Warszawa Czerniakowska 16, , Lengyelország
Tel.: 00 48 22 623 3619, 00 48 22 623 3000
Fax: 00 48 22 623 4281, 00 48 22 840 2610
www.zus.pl