Az izlandi társadalombiztosítási rendszer keretében igényelhető öregségi nyugellátásokra, valamint hozzátartozói ellátásokra vonatkozó jogosultsági feltételeket az alábbi két dokumentum tartalmazza.

Izlandi öregségi nyugdíj 2014. július

Izlandi hozzátartozói ellátás 2014. július

Tekintettel arra, hogy a dokumentumok az Európai Unió szociális védelemről szóló kölcsönös tájékoztatási rendszerének (Mutual Information System on Social protection, MISSOC) legutóbb 2014. július 1. napján frissített tájékoztatók alapján kerültek összeállításra, az igényelni kívánt ellátásra vonatkozó teljes, és aktuális információk beszerzése érdekében javasoljuk közvetlenül az alábbi izlandi szervet megkeresni.

The State Social Security Institute (SSI)
Cím: Laugavegur 114-116, 150 Reykjavík
Tel.: 00 354 560 4400 , 00 354 560 4460
Fax: 00 354 562 4451
www.tr.is
e-mail: tr@tr.is