A holland társadalombiztosítási rendszer keretében igényelhető öregségi nyugellátásokra, valamint hozzátartozói ellátásokra vonatkozó jogosultsági feltételeket az alábbi két dokumentum tartalmazza.

Hollandia öregségi nyugdíj 2014. július

Hollandia hozzátartozói ellátás 2014. július

Tekintettel arra, hogy a dokumentumok az Európai Unió szociális védelemről szóló kölcsönös tájékoztatási rendszerének (Mutual Information System on Social protection, MISSOC) legutóbb 2014. július 1. napján frissített adatai alapján kerültek összeállításra, az igényelni kívánt ellátásra vonatkozó teljes, és aktuális információk beszerzése érdekében javasoljuk közvetlenül az alábbi holland szervet megkeresni.

Sociale Verzekerings Bank (SVB)
Cím: Van Heuven Goedhartlaan 1, 1181 Amstelveen,
Tel..: 00 31 20 656 5656
Fax: 00 31 20 656 5100
www.svb.nl