Az észt társadalombiztosítási rendszer keretében igényelhető öregségi nyugellátásokra, valamint hozzátartozói ellátásokra vonatkozó jogosultsági feltételeket az alábbi két dokumentum tartalmazza.

Észtország öregségi nyugdíj 2014. július

Észtország hozzátartozói ellátás 2014. július

Tekintettel arra, hogy a dokumentumok az Európai Unió szociális védelemről szóló kölcsönös tájékoztatási rendszerének (Mutual Information System on Social protection, MISSOC) legutóbb 2014. július 1. napján frissített tájékoztatók alapján kerültek összeállításra, az igényelni kívánt ellátásra vonatkozó teljes, és aktuális információk beszerzése érdekében javasoljuk közvetlenül az alábbi észt szervet megkeresni.

Sotsiaalkindlustusamet (SKA)
Cím: Lembitu 12 , 15092 Tallinn, Estonia
Tel.: 00 372 640 8120, 00 372 640 8118
Fax: 00 372 640 8165, 00 372 640 8155
www.ensib.ee
e-mail: ska@ensib.ee