A dán társadalombiztosítási rendszer keretében igényelhető öregségi nyugellátásokra, valamint hozzátartozói ellátásokra vonatkozó jogosultsági feltételeket az alábbi két dokumentum tartalmazza.

Dánia öregségi nyugdíj 2014. július

Dánia hozzátartozói ellátás 2014. július

Tekintettel arra, hogy a dokumentumok az Európai Unió szociális védelemről szóló kölcsönös tájékoztatási rendszerének (Mutual Information System on Social protection, MISSOC) legutóbb 2014. július 1. napján frissített tájékoztatók alapján kerültek összeállításra, az igényelni kívánt ellátásra vonatkozó teljes, és aktuális információk beszerzése érdekében javasoljuk közvetlenül az alábbi dán szervet megkeresni.

Udbetaling Danmark
International Pension & Social Security
Cím: Sortemosevej 2, DK-3450 Allerod, Danmark
Tel.: 00 45 33 95 50 00
Fax: 00 45 33 91 56 54
Office hours: h-p 10-14h
www.penst.dk
e-mail: penst@penst.dk