A belga társadalombiztosítási rendszer keretében igényelhető öregségi nyugellátásokra, valamint hozzátartozói ellátásokra vonatkozó jogosultsági feltételeket az alábbi két dokumentum tartalmazza.

Belgium öregségi nyugdíj 2014. július

Belgium hozzátartozói ellátás 2014. július

Tekintettel arra, hogy a dokumentumok az Európai Unió szociális védelemről szóló kölcsönös tájékoztatási rendszerének (Mutual Information System on Social protection, MISSOC) legutóbb 2014. július 1. napján frissített adatai alapján kerültek összeállításra, az igényelni kívánt ellátásra vonatkozó teljes, és aktuális információk beszerzése érdekében javasoljuk közvetlenül az alábbi belga szervet megkeresni.

Rijksdienst voor Pensioenen
Office National des Pensions (ONP)
Cím: Tour du Midi 24, B-1060 Brussel/Bruxelles,
Tel.: 00 32 2 529 23 11, 00 32 2 529 25 09
Fax. 00 32 2 529 38 45, 00 32 2 528 21 67
www.socialsecurity.fgov.be
www.onprvp.fgov.be
e-mail: info@onprvp.fgov.be