Az osztrák társadalombiztosítási rendszer keretében igényelhető öregségi nyugellátásokra, valamint hozzátartozói ellátásokra vonatkozó jogosultsági feltételeket az alábbi két dokumentum tartalmazza.

Ausztria öregségi nyugdíj 2014. július

Ausztria hozzátartozói ellátás 2014. július

Tekintettel arra, hogy a dokumentumok az Európai Unió szociális védelemről szóló kölcsönös tájékoztatási rendszerének (Mutual Information System on Social protection, MISSOC) legutóbb 2014. július 1. napján frissített adatai alapján kerültek összeállításra, az igényelni kívánt ellátásra vonatkozó teljes, és aktuális információk beszerzése érdekében javasoljuk közvetlenül az alábbi osztrák szervet megkeresni.

Hauptverband der Österreichischen Sozialversicherungsträger
Kundmanngasse 21-23,
A - 1030 Wien, Österreich
Tel.: 00 43 1 711 32 24 16
Fax: 00 43 1 711 32 37 79
e-mail: posteingang.allgemein@hvb.sozvers.at
www.sozialversicherung.at
www.hauptverband.at