2012. január 1-jén bekövetkezett jogszabályváltozások következtében azon személy minősül a magyar jogszabályok szerinti saját jogú nyugdíjasnak, aki

- a magyar nyugdíjbiztosítási szerv által megállapított öregségi nyugdíjban, vagy rehabilitációs járadékban,

- az Európai Unió valamely tagállama, illetve Norvégia, Izland, Liechtenstein vagy Svájc által megállapított öregségi típusú nyugdíjban részesül, abban az esetben, ha a megállapítás a koordinációs rendelet, illetve kizárólag az adott ország saját nemzeti jogszabálya alapján történt, vagy a

- Magyarországgal szociális biztonsági/szociálpolitikai egyezményt kötött országok által megállapított öregségi típusú nyugdíjban részesül, abban az esetben, ha a megállapítás, vagy a folyósítás az egyezmény alkalmazásával történt/történik. Ilyen egyezménnyel érintett országok a következők: Albán Köztársaság, Amerikai Egyesült Államok Ausztrália, Bosznia és Hercegovina, Indiai Köztársaság, Japán, Kanada (ideértve Québec tartományt is), Koreai Köztársaság, Koszovói Köztársaság, Macedón Köztársaság, Moldovai Köztársaság, Mongólia, Montenegró, Oroszországi Föderáció, Szerb Köztársaság, Ukrajna.

 

A fentieken túl saját jogú nyugdíjasnak minősül az is, aki a Magyar Alkotóművészeti Közalapítványtól öregségi vagy rokkantsági nyugdíjsegélyben, Magyarországon nyilvántartásba vett egyháztól egyházi, felekezeti nyugdíjban, vagy növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi járadékban részesül.  [1997. évi LXXX. törvény 4. § f) pont]

 

Amennyiben a saját jogú nyugdíjban részesülő személy továbbra is dolgozik, a saját jogú nyugdíjas státusz megszerzésének tényét köteles bejelenteni munkáltatójának, illetve vállalkozói tevékenység végzése esetén jeleznie a könyvelését végzőnek. A bejelentés elmaradása téves adó és járulékfizetést eredményezhet.

 

A saját jogú nyugdíjas személy magyarországi munkavégzése, illetve vállalkozói tevékenysége esetén továbbra is az általános szabályok szerint fizet nyugdíjjárulékot, viszont öregségi nyugdíjhoz további szolgálati időt, illetve a nők kedvezményes öregségi nyugdíjához jogszerző időt már nem szerez. Éppen ezért magyarországi munkavégzés esetén különös figyelemmel kell lenni akkor, amikor a magyar nyugdíj megállapítása nélkül valaki – az eltérő nyugdíjkorhatárok miatt - egy másik tagállamtól, illetőleg egyezménnyel érintett államtól korábbi időponttól kéri az öregségi nyugdíj megállapítását, vagy esetében a külföldi ország úgy állapít meg öregségi típusú nyugdíjat, hogy a magyar nyugdíjigénye elutasításra kerül. [1997. évi LXXXI. törvény 22/A § (2) bekezdése]

 

Amennyiben a nyugdíjas státuszú személy továbbra is keresőtevékenységet végez Magyarországon, akkor a keresőtevékenység végzését követő évben a megfelelő igénybejelentő lap kitöltésével kérheti a nyugellátása növelését. A növelés összege a nyugdíjasként szerzett járulékköteles havi átlagkereset fél százaléka. Amennyiben a növelésre jogosult személy az előtt halálozik el, hogy kérte volna a növelés megállapítását, úgy hozzátartozója a hozzátartozói igény elbírálásakor azt utólag megteheti. Aki már akkor nyugdíjasnak minősült, amikor magyarországi keresőtevékenységét elkezdte, az kizárólag ezen „növelés” folyósítására válik majd jogosulttá, hiszen mint nyugdíjas személy további szolgálati időt/jogosultsági időt Magyarországon már nem szerez. [1997. évi LXXXI. törvény 22/A §]

 

Speciális esetek:

A fenti szabályokat alkalmazva

- saját jogú nyugdíjasnak minősül 2007. január 1-től az a személy, aki Bolgár Köztársaságtól vagy Romániától kizárólag az adott ország saját nemzeti jogszabálya alapján megállapított öregségi típusú nyugdíjban részesül,

- saját jogú nyugdíjasnak minősül az a személy, aki a Koszovói Köztársaság, a Macedón Köztársaság, illetve a Szerb Köztársaság saját nemzeti jogszabálya által megállapított öregségi típusú nyugdíjban részesül és a nyugdíj folyósítása alatt áttelepül Magyarországra,

- nem minősül saját jogú nyugdíjasnak az a személy, aki a Koszovói Köztársaság, a Macedón Köztársaság, illetve a Szerb Köztársaság kivételével az egyezményekkel érintett országok saját nemzeti jogszabályai által megállapított öregségi típusú nyugdíjban részesül és Magyarországon keresőtevékenységet végez.