Tájékoztató a Biztosítási Idő és Kereset/Jövedelemközlő Program
megszűnéséről

A hatályos jogszabály értelmében 2010. január 1-jétől kezdődően megszűnt a
a foglalkoztató, a foglalkoztatónak nem minősülő egyéni vállalkozó, a
mezőgazdasági őstermelő, és a Tbj. 56/A. §-ában meghatározott,
Magyarországon be nem jegyzett foglalkoztató képviselője vagy a
foglalkoztató képviseletében eljáró foglalkoztatott nyilvántartásra
kötelezettek nyugdíjbiztosítási adatszolgáltatási kötelezettsége, ezért
2009. december 31-ét követő időszakra a nyugdíjbiztosítási igazgatási
szervek felé már nem kell NYENYI adatszolgáltatást teljesíteni.
A 2009. december 31-ét követő időszakra vonatkozóan az adózás rendjéről
szóló 2003. évi XCII. törvény 52. § (7) bekezdése értelmében a Nemzeti Adó-
és Vámhivatal adja át a nyugdíjjogosultsághoz, nyugdíj-megállapításhoz,
valamint a nyugdíjfolyósító szerv által folyósított ellátások
jogszerűségének vizsgálatához szükséges adatokat. A nyugdíjak elbírálásához
szükséges adatokat az állami adóhatóság a havi járulékbevallásban közölt
adatok alapján adja át az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság által
működtetett központi elektronikus nyilvántartás részére.
Az 1997. évi LXXXI. törvény 97. § (1) bekezdése szerinti adatszolgáltatás
teljesítésére 2013. évtől kezdődő időszakra ezért már nem lehet
elektronikus adatszolgáltatást teljesíteni.
A korábbi évekre az ún. visszamenőleges adatszolgáltatás teljesítésére
természetesen továbbra is használhatók a honlapon található programok.

További információk e honlapon a Programok letöltése menüpontban, valamint
az Ügyintézési Tájékoztató Adatszolgáltatás almenüben találhatók.

Országos Nyugdíjbiztosítási
Főigazgatóság