Letölthető programok

  Tájékoztató az arányos szolgálati idő számításához segítséget nyújtó alkalmazásról

   

  A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 39.§ (1) bekezdése szerint:

  Ha a biztosítottnak a Tbj. 5. § -a (1) bekezdésének a)-b), g) pontja és a (2) bekezdése szerinti biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonya keretében - ide nem értve a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) értelmében teljes munkaidőben, illetőleg az adott munkakörre irányadó, jogszabályban meghatározott munkaidőben foglalkoztatottakat - elért nyugdíjjárulék-alapot képező keresete, jövedelme a külön jogszabályban meghatározott minimálbérnél kevesebb, akkor az öregségi nyugdíj összegének megállapításakor a biztosítási időnek csak az arányos időtartama vehető szolgálati időként figyelembe. Ebben az esetben a szolgálati idő és a biztosítási idő aránya azonos a nyugdíjjárulék alapját képező kereset, jövedelem és a mindenkori érvényes minimálbér arányával.

   

  Fenti jogszabály értelmében tehát a munkáltató kötelezettsége, hogy az érintett személyekről szóló Adóhatóság felé teljesítendő adatszolgáltatásban – „NAV 08”-as bevallás 542. sorában az arányos szolgálati idő napjainak számát pontosan feltüntesse.

  Ehhez nyújt segítséget a mellékelt alkalmazás, amelyben ha a jogviszony időtartamát, az esetleges táppénzes, vagy munkabérrel ellátatlanság miatti kieső időket rögzítjük, elvégzi azt a számítás, amelynek során megállapítható az arányosan megszerzett szolgálati idő napjainak száma.

  Az alkalmazás pontos használatát, és a számítás korrekt elvégzését sok fontos információval segíti a mellékelt „Felhasználói útmutató

  Alkalmazás letöltése.

   

   Tájékoztató a Biztosítási Idő és Kereset/Jövedelemközlő Program
  megszűnéséről

  A hatályos jogszabály értelmében 2010. január 1-jétől kezdődően megszűnt a
  a foglalkoztató, a foglalkoztatónak nem minősülő egyéni vállalkozó, a
  mezőgazdasági őstermelő, és a Tbj. 56/A. §-ában meghatározott,
  Magyarországon be nem jegyzett foglalkoztató képviselője vagy a
  foglalkoztató képviseletében eljáró foglalkoztatott nyilvántartásra
  kötelezettek nyugdíjbiztosítási adatszolgáltatási kötelezettsége, ezért
  2009. december 31-ét követő időszakra a nyugdíjbiztosítási igazgatási
  szervek felé már nem kell NYENYI adatszolgáltatást teljesíteni.
  A 2009. december 31-ét követő időszakra vonatkozóan az adózás rendjéről
  szóló 2003. évi XCII. törvény 52. § (7) bekezdése értelmében a Nemzeti Adó-
  és Vámhivatal adja át a nyugdíjjogosultsághoz, nyugdíj-megállapításhoz,
  valamint a nyugdíjfolyósító szerv által folyósított ellátások
  jogszerűségének vizsgálatához szükséges adatokat. A nyugdíjak elbírálásához
  szükséges adatokat az állami adóhatóság a havi járulékbevallásban közölt
  adatok alapján adja át az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság által
  működtetett központi elektronikus nyilvántartás részére.
  Az 1997. évi LXXXI. törvény 97. § (1) bekezdése szerinti adatszolgáltatás
  teljesítésére 2013. évtől kezdődő időszakra ezért már nem lehet
  elektronikus adatszolgáltatást teljesíteni.
  A korábbi évekre az ún. visszamenőleges adatszolgáltatás teljesítésére
  természetesen továbbra is használhatók a honlapon található programok.

  További információk e honlapon a Programok letöltése menüpontban, valamint
  az Ügyintézési Tájékoztató Adatszolgáltatás almenüben találhatók.

  Országos Nyugdíjbiztosítási
  Főigazgatóság

   

  Tisztelt Ügyfelünk!

  Az ONYF adatközlő 2012 program az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság által a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. Törvény (Tny.) 97. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a nyugdíjbiztosítási feladatok ellátásához szükséges adatok közlésére szolgáló, 2012. évre rendszeresített számítógépes program.

  A nyilvántartásra kötelezettnek az adatszolgáltatás teljesítéséhez az Ügyfélkapu hozzáféréssel rendelkező meghatalmazott, illetve képviselő természetes személy azonosító adatait az ONYF által erre a célra rendszeresített Bejelentő lapon kell közölnie.

  A Bejelentő lap az ONYF honlapjáról a "Nyomtatványok/További nyomtatványok" menüpontban, az "Adatszolgáltatás" címszó alatt tölthető le.

  A bejelentőlaphoz csatolni kell a meghatalmazás eredeti példányát is.

  Az adatszolgáltatás elektronikus ügyintézés keretében történő teljesítésének menetéről részletes leírás olvasható a nyitóoldalon található e-NYENYI ikonra kattintva.

  A program Windows 2000, Windows XP és Windows Vista operációs rendszer alatt működik, amennyiben azon a magyar nyelvi környezet installálva van.

  Program neve: ONYF adatközlő 2012

  Verziószám: v1.0.23

  Kiadás: 2012. október 31.

  Egyes böngészők felajánlják a telepítőprogram közvetlen futtatásának lehetőségét. Kérjük, hogy az ön által használt böngészőtől függetlenül minden esetben végezze el a telepítő fájl mentését a számítógépe merevlemezére és onnan futtassa azt!

  Letölthető anyagok:

   

   


  2013-01-09

  Tisztelt Ügyfelünk!

  Az ONYF adatközlő 2011 program az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság által a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. Törvény (Tny.) 97. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a nyugdíjbiztosítási feladatok ellátásához szükséges adatok közlésére szolgáló, 2011. évre rendszeresített számítógépes program.

  A nyilvántartásra kötelezettnek az adatszolgáltatás teljesítéséhez az Ügyfélkapu hozzáféréssel rendelkező meghatalmazott, illetve képviselő természetes személy azonosító adatait az ONYF által erre a célra rendszeresített Bejelentő lapon kell közölnie.

  A Bejelentő lap az ONYF honlapjáról a "Nyomtatványok/További nyomtatványok" menüpontban, az "Adatszolgáltatás" címszó alatt tölthető le.

  A bejelentőlaphoz csatolni kell a meghatalmazás eredeti példányát is.

  Az adatszolgáltatás elektronikus ügyintézés keretében történő teljesítésének menetéről részletes leírás olvasható a nyitóoldalon található e-NYENYI ikonra kattintva.

  A program Windows 2000, Windows XP és Windows Vista operációs rendszer alatt működik, amennyiben azon a magyar nyelvi környezet installálva van.

  Program neve: ONYF adatközlő 2011

  Verziószám: v1.0.26

  Kiadás: 2012. október 31.

  Egyes böngészők felajánlják a telepítőprogram közvetlen futtatásának lehetőségét. Kérjük, hogy az ön által használt böngészőtől függetlenül minden esetben végezze el a telepítő fájl mentését a számítógépe merevlemezére és onnan futtassa azt!


  2012-10-30

  Letölthető anyagok:

  Tisztelt Ügyfelünk!

  NYENYI2010 az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság által a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (Tny.) 97. § (3) bekezdés a) pontja alapján, a 2010. évi jogviszonyokra vonatkozó soron kívüli nyugdíjbiztosítási adatszolgáltatások teljesítéséhez rendszeresített számítógépes program.

   A nyilvántartásra kötelezettnek az adatszolgáltatás teljesítéséhez az Ügyfélkapu hozzáféréssel rendelkező meghatalmazott, illetve képviselő természetes személy azonosító adatait az ONYF által erre a célra rendszeresített Bejelentő lapon kell közölnie.

  A Bejelentő lap az ONYF honlapjáról a "Nyomtatványok/További nyomtatványok" menüpontban, az "Adatszolgáltatás" címszó alatt tölthető le.

  A bejelentőlaphoz csatolni kell a meghatalmazás eredeti példányát is.

  Az adatszolgáltatás elektronikus ügyintézés keretében történő teljesítésének menetéről részletes leírás olvasható a nyitóoldalon található e-NYENYI ikonra kattintva.

  A 2010. évi Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó lapok kitöltési útmutatóit a "Nyomtatványok/További nyomtatványok" menüpontban, az "Adatszolgáltatás" cím alatt lehet letölteni.

  A program Windows 2000, Windows XP és  Windows Vista operációs rendszer alatt működik, amennyiben azon a magyar nyelvi környezet installálva van.

  Program neve:     NYENYI2010

  Verziószám:          v1.0.59

  Kiadás:                 2011. augusztus 2. 

  Egyes böngészők felajánlják a telepítőprogram közvetlen futtatásának lehetőségét. Kérjük, hogy az ön által használt böngészőtől függetlenül minden esetben végezze el a telepítő fájl mentését a számítógépe merevlemezére és onnan futtassa azt!

  v1.0.57 verziószámtól kezdődően a NYENYI2010 program alkalmas a 2010. november 1-jétől hatályos, a magánnyugdíjpénztári befizetésekhez kapcsolódó törvénymódosításokról szóló 2010. évi CI. törvény rendelkezései alapján módosított 9,5 % nyugdíjjárulék és 0% tagdíj közlésére!


  2011-08-22 15:35

  Letölthető anyagok:

  NYENYI2009 a 2009. évi NYENYI lappal kapcsolatos adatszolgáltatás teljesítéséhez kiadott foglalkoztatói program.

  A NYENYI2009 program kizárólag az elektronikus ügyintézés keretében történő adatszolgáltatáshoz szükséges állományok előállítására alkalmas.

  A 2009. évre vonatkozó adatszolgáltatás számítógépes adathordozón (floppy lemezen) történő teljesítésére nincs lehetőség!

  A korábbi évek gyakorlatától eltérően a 2009. évi NYENYI program használatához indítóállomány letöltése nem szükséges.

  A NYENYI2009 programba külső (bérszámfejtési) rendszerekből adatokat átvenni XML állományon keresztül lehetséges, melynek leírását az ENyenyiImportSchema.xsd nevű XML séma definíció tartalmazza.

  Az import XML állományt felépítő XML elemek (tag-ek) tartalmi leírása az importXML.pdf-ben táblázatos formában található.

  A nyilvántartásra kötelezettnek az adatszolgáltatás teljesítéséhez az Ügyfélkapu hozzáféréssel rendelkező meghatalmazott, illetve képviselő természetes személy azonosító adatait az ONYF által erre a célra rendszeresített Bejelentő lapon kell közölnie.

  A Bejelentő lap az ONYF honlapjáról a "Nyomtatványok/További nyomtatványok" menüpontban, az "Adatszolgáltatás" címszó alatt tölthető le.

  A bejelentőlaphoz csatolni kell a meghatalmazás eredeti példányát is.

  A NYENYI adatszolgáltatás elektronikus ügyintézés keretében történő teljesítésének menetéről részletes leírás olvasható a nyitóoldalon található e-NYENYI ikonra kattintva.

  A 2009. évi Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó (NYENYI) lapok kitöltési útmutatóit a "Nyomtatványok/További nyomtatványok" menüpontban, az "Adatszolgáltatás" cím alatt lehet letölteni.

  A program Windows 2000, Windows XP és  Windows Vista operációs rendszer alatt működik, amennyiben azon a magyar nyelvi környezet installálva van.

  Program neve:     NYENYI2009

  Verziószám:          v1.0.537

  Kiadás:                 2010. december 3. 

  Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy amennyiben a biztosított 2009. évben GYED-ben, vagy GYES-ben részesült, a társadalombiztosítási, illetve családtámogatási kifizetőhelyet nem működtető foglalkoztatónak a GYED, illetve GYES folyósításának időtartamát, összegét, valamint az ellátásból levont nyugdíjjárulékot a „Biztosításban töltött idő tól-ig" rovatban feltüntetni nem kell, mivel az ellátásokra vonatkozó nyugdíjbiztosítási adatszolgáltatást a díjat, illetve a segélyt folyósító szerv teljesíti. Az ellátás típusát és a folyósításának időtartamát kizárólag a „Biztosítás szünetelése, vagy a munkabérrel ellátatlanság ideje" rovatban kérjük feltüntetni.

  Kifizetőhellyel rendelkező foglalkoztatók esetében az említett ellátások időtartamát, összegét és az abból levont nyugdíjjárulékot a „Biztosításban töltött idő tól-ig" rovatban -külön soron-  fel kell tüntetni.

  Egyes böngészők felajánlják a telepítőprogram közvetlen futtatásának lehetőségét. Kérjük, hogy az ön által használt böngészőtől függetlenül minden esetben végezze el a telepítő fájl mentését a számítógépe merevlemezére és onnan futtassa azt!

   

   

  Letölthető anyagok:

  WINDOWS alapú 2009. évi NYENYI program (NYENYI2009)
  XSD séma
  XML elemek leírása
  XML mintaállományok
  NYENYI2009 felhasználói kézikönyv

  Korábbi verziók


  2010-12-05 00:00
  A NYENYI Keretrendszer az 1988-2005 időszakra vonatkozó nyugdíjbiztosítási adatszolgáltatások elektronikus úton történő teljesítését biztosító alkalmazás.

   

   

  A NYENYI Keretrendszer az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság által az 1988-2005. évi nyugdíjbiztosítási adatszolgáltatás elektronikus ügyintézés keretében történő teljesítéséhez készített számítógépes program.

  A program felhasználói kézikönyve megtalálható a program „Súgó" menüjében.

  Program neve:          NYENYI Keretrendszer
  Verziószám:               v1.0.25.314.

  Kiadás dátuma:        2010. december 3.

   

  Letölthető anyagok:
  (A program 32 bites Windows 2000, Windows XP, és Windows VISTA operációs rendszereken fut.)
  2010-12-05 00:00
  A NYE08W a 2008. évi NYENYI lappal kapcsolatos adatszolgáltatás teljesítéséhez kiadott foglalkoztatói program.

  A program használatához Önnek rendelkeznie kell a területileg illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv által kiadott 2008. évi regisztrációs lemezzel, vagy az e-NYENYI rendszerből letöltött indítóállománnyal.

  A program Windows 9x, Windows NT, Windows 2000, Windows XP Windows 2003 vagy Windows Vista operációs rendszer alatt működik, amennyiben azon a magyar nyelvi környezet installálva van.

  Program neve:     NYE08W

  Verziószám:          v.1.0.0.1156

  Kiadás:                 2009. december 12.

  A NYE08W program alkalmas a 2008. évi NYENYI adatszolgáltatás elektronikus ügyintézés keretében történő teljesítéséhez szükséges állományok előállítására is. (Ehhez a nyitóoldalról elérhető e-NYENYI szolgáltatás segítségével letöltött foglalkoztatói indítóállomány szükséges.)

  v.1.0.0.1113 verziószámtól kezdődően a NYE08W program alkalmas a Generali Önkéntes és Magánnyugdíjpénztárral (0063-as kód) kapcsolatos adatok rögzítésére is.

  Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy amennyiben a biztosított 2008. évben GYED-ben, vagy GYES-ben részesült, a társadalombiztosítási, illetve családtámogatási kifizetőhelyet nem működtető foglalkoztatónak a GYED, illetve GYES folyósításának időtartamát, összegét, valamint az ellátásból levont nyugdíjjárulékot a „Biztosításban töltött idő tól-ig" rovatban feltüntetni nem kell, mivel az ellátásokra vonatkozó nyugdíjbiztosítási adatszolgáltatást a díjat, illetve a segélyt folyósító szerv teljesíti. Az ellátás típusát és a folyósításának időtartamát kizárólag a „Biztosítás szünetelése, vagy a munkabérrel ellátatlanság ideje" rovatban kérjük feltüntetni.

  Kifizetőhellyel rendelkező foglalkoztatók esetében az említett ellátások időtartamát, összegét és az abból levont nyugdíjjárulékot a „Biztosításban töltött idő tól-ig" rovatban -külön soron-  fel kell tüntetni.

  Amennyiben a fenti szabályoknak megfelelő módon a GYED-ről, illetve GYES-ről történő adatszolgáltatásnál a 2008. évi NYENYI program hibát jelezne, kérjük szíveskedjenek a v1.0.0.1124-es, vagy magasabb  verziószámú programot letölteni.

  v1.0.0.1134 verziószámtól kezdődően a NYE08W program alkalmas azon 2008. évre vonatkozóan kifizetett járulékköteles jövedelmekről történő adatszolgáltatásra is, melyeknél a kifizetés időpontjából adódóan 8,5 %-os, illetve 0,5%-os nyugdíjjárulék került levonásra.

  v1.0.0.1156-os verziószámtól kezdődően a NYE08W program alkalmas arra, hogy a felhasználó a hagyományos, floppy lemezen történő adatszolgáltatásról áttérjen az elektronikus ügyintézés keretében történő adatszolgáltatásra.

   

  Letölthető anyagok:

  WINDOWS alapú 2008. évi NYENYI program (NYE08W)

   


  2009-12-14 05:27
  A NYE07W a 2007. évi NYENYI lappal kapcsolatos adatszolgáltatás teljesítéséhez kiadott foglalkoztatói program.

  A program használatához Önnek rendelkeznie kell a területileg illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv által kiadott 2007. évi regisztrációs lemezzel, vagy az e-NYENYI rendszerből letöltött indítóállománnyal.

  A program Windows 9x, Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows 2003 vagy Windows Vista operációs rendszer alatt működik, amennyiben azon a magyar nyelvi környezet installálva van. 

  Program neve:          NYE07W 
  Verziószám:               v2.0.0.1033 
  Kiadás dátuma:        2009. december 12. 
   
  A 2.0 és magasabb verziószámú NYE07W programok alkalmasak a 2007. évi NYENYI adatszolgáltatás elektronikus ügyintézés keretében történő teljesítéséhez szükséges állományok előállítására is. (Ehhez a nyitóoldalról elérhető e-NYENYI szolgáltatás segítségével letöltött foglalkoztatói indítóállomány szükséges.)

  v2.0.0.1011 verziószámtól kezdődően a NYE07W program alkalmas azon 2007. évre vonatkozóan kifizetett járulékköteles jövedelmekről történő adatszolgáltatásra is, melyeknél a kifizetés időpontjából adódóan 9,5 %-os, illetve 1,5%-os nyugdíjjárulék került levonásra.

  v2.0.0.1032-es verziószámtól kezdődően a NYE07W program alkalmas arra, hogy a felhasználó a hagyományos, floppy lemezen történő adatszolgáltatásról áttérjen az elektronikus ügyintézés keretében történő adatszolgáltatásra.

   

  Letölthető anyagok:

  WINDOWS 2007. évi NYENYI program (NYE07W)


  2009-12-14 05:31
  A 2006. évi NYENYI adatszolgáltatás elektronikus ügyintézés keretében történő teljesítéséhez (e-NYENYI) szükséges, hogy a NYENYI programot futtató számítógépen működjön a JAVA futtató környezet. ... Ezt telepítheti az itt letölthető magyar nyelvű telepítőprogram segítségével.

  A 2006. évi NYENYI adatszolgáltatás elektronikus ügyintézés keretében történõ teljesítéséhez szükséges, hogy a NYENYI programot futtató számítógépen mûködjön a JAVA futtató környezet. Ennek a telepítését végezheti el az alábbi magyar nyelvû telepítõprogram segítségével.

  Figyelem!

  Amennyiben Ön az ABEV programmal már készített az Ügyfélkapun feltölthetõ export (kr) állományt, akkor a Java futtató környezet az Ön gépén már telepítve van, tehát az alábbi program használata nem szükséges. 

  A JAVA futtató környezet magyar nyelvû telepítõprogram letölthetõ itt 

  A JAVA futtató környezet magyar nyelvű telepítő program letölthető itt.További Sun Java verziók letöltésének helye:

  http://java.sun.com/products/archive/

   

  Letölthető anyagok:

  Az NYTELE_WIN telepítőprogram a Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó (NYENYI) Lappal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség elektronikus úton történő teljesítéséhez készült DOS-os NYENYI foglalkoztatói programok Windows-os környezetben történő telepítésére szolgál.

  Az NYTELE_WIN telepítőprogram a Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lappal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség számítástechnikai úton történő teljesítéséhez készült DOS-os NYENYI foglalkoztatói programok Windows-os környezetben történő telepítésére szolgál. 

  Az NYTELE_WIN a számítógép merevlemezéről indítva a következő műveleteket hajtja végre:

  1. A területileg illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szervtől megkapott NYENYI programot tartalmazó floppy lemezről a megfelelő állományokat a számítógép merevlemezén található megadott könyvtárba másolja.
  2. Elvégzi a NYENYI program indításához szükséges rendszerparaméter-beállításokat az operációs rendszer megfelelő állományaiban.
  3. Elhelyezi a NYENYI program indítására szolgáló ikont a Windows asztalon.


  A telepítő program jelenleg Windows 95, Windows 98, Windows NT, Windows 2000 és Windows XP operációs rendszereken működik és a 2001. évi, és azt követően kiadott DOS-os NYENYI programok telepítésére használható. 

  A NYENYI programot tartalmazó floppy lemezen továbbra is megtalálható a NYENYI program DOS-os telepítőprogramja, mely alkalmas a program DOS és Windows környezetbe történő telepítésére is. Szintén a telepítő lemezen található a program felhasználói kézikönyve, amely részletesen ismerteti a program működéséhez szükséges rendszerbeállításokat.

   

  Letölthető anyagok:

  Segédprogram, a DOS-os NYENYI foglalkoztatói program (NYTELE_WIN) telepítéséhez

   


  2007-08-31 02:00
  A NYE06W a 2006. évi NYENYI lappal kapcsolatos adatszolgáltatás teljesítéséhez kiadott foglalkoztatói program. ... A v2.0 és magasabb verziószámú NYE06W programok alkalmasak a 2006. évi NYENYI adatszolgáltatás elektronikus ügyintézés keretében történő teljesítéséhez szükséges állományok előállítására is. (Ehhez a nyitóoldalról elérhető e-NYENYI szolgáltatás segítségével letöltött foglalkoztatói indítóállomány szükséges.)

  A NYE06W a 2006. évi NYENYI lappal kapcsolatos adatszolgáltatás teljesítéséhez kiadott foglalkoztatói program.

  A korábbi évek gyakorlatától eltérően a 2006. tárgyévi adatszolgáltatáshoz DOS alapú NYENYI program kiadására nem kerül sor! 

  A program használatához Önnek rendelkeznie kell a területileg illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv által kiadott 2006. évi regisztrációs lemezzel, vagy az e-NYENYI rendszerből letöltött indítóállománnyal. 

  A NYE06W program csak egy példányban telepíthető, de a "Szervíz/Munkaterületek" menüpontban lehetőség van több, a telepítőlemezről létrehozott programkönyvtárat munkaterületként felvenni és a munkaterületek közötti váltással külön-külön kezelni. 

  A program Windows 9x, Windows NT, Windows 2000 vagy Windows XP operációs rendszer alatt működik, amennyiben azon a magyar nyelvi környezet installálva van. 

  Program neve    : NYE06W 
  Verziószám        : v2.0.0.0137
  Kiadás dátuma  : 2009.12.12. 

  A fenti verzió alkalmas a START kártyával történő foglalkoztatás adatainak, a felszolgálási díj és az azután fizetendő nyugdíjbiztosítási járulék rögzítésére, valamint a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (Tbj.) 4. § a) pontjának 1. alpontja szerinti, más foglalkoztatónál fennálló jogviszonyra tekintettel kifizetett járulékköteles jövedelemmel összefüggő adatszolgáltatás teljesítésére is. 

  A 2.0 és magasabb verziószámú NYE06W programok alkalmasak a 2006. évi NYENYI adatszolgáltatás elektronikus ügyintézés keretében történő teljesítéséhez szükséges állományok előállítására is. (Ehhez a nyitóoldalról elérhető e-NYENYI szolgáltatás segítségével letöltött foglalkoztatói indítóállomány szükséges.)

   

  A v2.0.0.0137-es verziószámtól kezdődően a NYE06W program alkalmas arra, hogy a felhasználó a hagyományos, floppy lemezen történő adatszolgáltatásról áttérjen az elektronikus ügyintézés keretében történő adatszolgáltatásra.

   

  Letölthető anyagok:

  WINDOWS alapú 2006. évi NYENYI program (NYE06W)

   

  2009-12-14 04:48
  A NYE05W a 2005. évi NYENYI lappal kapcsolatos adatszolgáltatás teljesítéséhez kiadott DOS-os program (NYENYI05) Windows-os változata. A program használatához Önnek rendelkeznie kell a területileg illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv által kiadott NYENYI05 DOS-os program regisztrációs lemezével, vagy az említett lemezről telepített NYENYI05 programkönyvtárral.

  A NYE05W program csak egy példányban telepíthető, de a "Szervíz/Munkaterületek" menüpontban lehetőség van több, a DOS-os programverzióval telepített programkönyvtárat munkaterületként felvenni és a munkaterületek közötti váltással külön-külön kezelni. 

  A program Windows 9x, Windows NT, Windows 2000 vagy Windows XP operációs rendszer alatt működik, amennyiben azon a magyar nyelvi környezet installálva van. 

  Program neve   : NYE05W 
  Verziószám       : 2.0.0.3045 
  Kiadás dátuma : 2008.06.10. 

  A fenti verzió alkalmas a START kártyával történő foglalkoztatás adatainak, a felszolgálási díj és az azután fizetendő nyugdíjbiztosítási járulék rögzítésére, valamint a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (Tbj.) 4. § a) pontjának 1. alpontja szerinti, más foglalkoztatónál fennálló jogviszonyra tekintettel kifizetett járulékköteles jövedelemmel összefüggő adatszolgáltatás teljesítésére is.

   

  Letölthető anyagok:


  2008-06-10 11:35