A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (továbbiakban Tny.) 83/B. § (1) bekezdése szerint: ha az öregségi nyugdíjkorhatárt be nem töltött, nyugellátásban vagy korhatár előtti ellátásban részesülő személy a tárgyévben a társadalombiztosítás ellátásairól és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (továbbiakban: Tbj.) 5. §-a szerinti biztosítással járó jogviszonyban áll, illetve egyéni vagy társas vállalkozóként kiegészítő tevékenységet folytat, és az általa fizetendő nyugdíjjárulék alapja meghaladja a tárgyév első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér havi összegének tizennyolcszorosát (a továbbiakban: éves keretösszeg), az éves keretösszeg elérését követő hónap első napjától az adott tárgyév december 31-éig, de legfeljebb az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig a nyugdíjfolyósító szervnek a nyugdíj folyósítását szüneteltetnie kell.

A Tny. 83/B. § (1) bekezdése a Tbj. szerinti jogviszonyból származó keresetet említ, azonban – figyelemmel arra, hogy a tételes adó magában foglalja a nyugdíjjárulékot is – a meghatározott kereseti korlát vizsgálata során a főállású kisadózók esetében nyugdíjjárulék alapot képező keresetként 2016. december 31-éig havi 81 300 – 2017. január 1-jétől havi 90 000, 2018. január 1-jétől pedig havi 93 500 -, magasabb összegű, havi 75 ezer forint tételes adó megfizetése esetén 2016. december 31-éig havi 136 250 – 2017. január 1-jétől havi 150 000, 2018. január 1-jétől pedig havi 157 000 - forintot kell figyelembe venni, függetlenül attól, hogy a főállású kisadózó a fizetési kötelezettségének tételes adófizetéssel tesz eleget.

Mivel a főállásúnak nem minősülő kisadózó a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény 10. § (2) bekezdése értelmében nem minősül biztosítottnak, esetében a Tny. 83/B. §-ának alkalmazására nem kerül sor. (A főállásúnak nem minősülő kisadózó nem biztosított, így jogviszonyával további szolgálati időt nem szerez, és a Tny. 22/A. §-ában meghatározott nyugdíjnövelésre sem szerez jogosultságot.)

Jogszabályok:

1997. évi LXXXI. törvény
2012. évi CXLVII. törvény