A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 2014. október 12. napján hatályba lépő 158. § a) pontja a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának időpontjától, azaz 2014. október 12. napjától hatályon kívül helyezi a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvényt (a továbbiakban: Pttv.).

A fenti rendelkezésre tekintettel 2014. október 11. napját követően keletkező jogviszony esetén közszolgálati járadék megállapítására már nem lesz lehetőség, a közszolgálati járadékra való jogosultságot kizárólag a 2014. október 12. napját megelőző választások útján keletkezett jogviszony alapozhatja meg.

A Pttv. rendelkezései szerint közszolgálati járadékra az a foglalkoztatási jogviszonyban álló polgármester jogosult,

  • akinek a megbízatása az új polgármester megválasztásával vagy a képviselő-testület feloszlásának kimondását követően új polgármester megválasztásával szűnik meg,
  • feltéve, hogy legalább három választási ciklus - de legalább tizenegy év - során foglalkoztatási jogviszonyban polgármesteri vagy foglalkoztatási jogviszonyban alpolgármesteri tisztséget tölt be, és
  • a foglalkoztatási jogviszonyának megszűnését követő tizenkettedik naptári év végéig a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvényben (a továbbiakban: Tny.) meghatározott öregségi nyugdíjkorhatárt eléri, s megfelel a Tny-ben foglalt egyéb jogosultsági feltételeinek, továbbá
  • öregségi nyugdíjban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, balettművészeti életjáradékban, átmeneti bányászjáradékban, rokkantsági ellátásban és rehabilitációs ellátásban nem részesül.

A társadalmi megbízatású polgármester nem jogosult közszolgálati járadékra.

A közszolgálati járadék folyósítását meg kell szüntetni, ha a volt polgármester

  • bármilyen munkavégzésre irányuló jogviszonyt létesít (legalább három hónapot elérő, illetve azt meghaladó, díjazással / jövedelemmel) járó tevékenység, vagy
  • öregségi nyugdíjban részesül.

A közszolgálati járadék iránti igény a tisztség megszűnése napjától számított három hónapon belül terjeszthető elő a lakóhely szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnél a K02 vagy K03 számú igénybejelentő laphoz mellékelt „Igénybejelentő pótlap a polgármester öregségi nyugdíja és közszolgálati járadékának megállapításához”, valamint a főjegyző, körjegyző, jegyző által kiállított „Igazolás a polgármester öregségi nyugdíja, vagy közszolgálati járadéka megállapításához” megnevezésű nyomtatvány egyidejű benyújtásával.