A vonatkozó jogszabályok 2014. december 31-ig nem tartalmaztak olyan rendelkezést, amely alapján ezek az adatok megjeleníthetőek lettek volna. A vonatkozó jogszabály-módosítás 2015. január 1-től írta elő ezeknek az adatoknak a feltüntetését, de – figyelemmel arra, hogy a NAV-tól átvett adatokat is 2013. január 1-jétől tartalmazza az egyéni számla - ezek az adatok is 2013. január 1-től visszamenőlegesen, évenkénti bontásban kerülnek feltüntetésre.