Amennyiben az Ügyfélapun keresztül megtekintett, vagy hagyományos úton megküldött kivonaton feltüntetett adatok eltérőek a munkáltató által kiadott igazolás tartalmától, úgy vegye fel a kapcsolatot az érintett foglalkoztatóval, jelezze, hogy nem egyeznek az adatok, és kérje, hogy módosítsák azokat a NAV felé. Ha ez megtörténik, a NAVmegküldi az ONYF részére a módosított adatokat, és azok a társadalombiztosítási egyéni számlán is módosításra kerülnek.

Ha a foglalkoztató erre nem hajlandó, vagy a foglalkoztató által megküldött adatszolgáltatás azonos az általa kiadott igazolás tartalmával, úgy  a lakóhelye szerint illetékes fővárosi, megyei kormányhivatal nyugdíjbiztosítási szakterületét kell megkeresnie és jelezni a problémát, akik tájékoztatást nyújtanak, illetve szükség esetén intézkednek.