Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Nyugdíjfolyósító Igazgatósága (NYUFIG) országos hatáskörű szerv.

A NYUFIG feladatai közé tartozik a nyugellátások, és az egyéb – hatáskörébe utalt – ellátások folyósítása,

illetve meghatározott körben igényelbírálási tevékenység, továbbá minden, a folyósítást befolyásoló

intézkedés végrehajtása.

FOLYÓSÍTÁSI FELADATOK

A nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek, valamint az egyéb megállapító szervek

határozatai és végzései alapján  a NYUFIG az alábbi ellátásokat utalja:

NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI SZERVKÉNT ELLÁTOTT FELADATOK

A NYUFIG jár el nyugdíjbiztosítási igazgatási szervként 
 • a hozzátartozói nyugellátások megállapításával kapcsolatos hatósági ügyekben, ha
  • a hozzátartozói nyugellátás összegét az elhunyt jogszerző öregségi nyugdíjának, korhatár előtti ellátásának, szolgálati járandóságának, balettművészeti életjáradékának vagy átmeneti bányászjáradékának már megállapított összegéből kell kiszámítani, kivéve ha a hatósági ügy a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek hatálya alá tartozik, vagy a nyugellátást vagy más ellátást szociális biztonsági, szociálpolitikai egyezmény alkalmazásával kell megállapítani,
  • az elhunyt jogszerző után hozzátartozói nyugellátás megállapítására már sor került,
  • a hozzátartozói nyugellátást a köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CX. törvény 18. § (4) bekezdése, vagy a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 13. § (3a) bekezdése alapján kell megállapítani,
 • intézkedik a nyugellátások és az általa folyósított más ellátások megemelése iránt, és jár el az emeléssel kapcsolatos eljárásokban,
 • a hatáskörébe tartozó ügyekben dönt az ellátás visszafizetéséről és megtérítéséről,
 • dönt a megállapított, visszamenőleg járó ellátás összegébe történő, az azonos időszakra már folyósított ellátás beszámításáról, feltéve, hogy a jogosultat a két ellátás egyidejűleg nem illethette volna meg,
 • jár el öregségi nyugdíj folyósításának szüneteltetésével és a szüneteltett nyugellátás újbóli folyósításával kapcsolatos ügyekben.

EGYÉB IGÉNYELBÍRÁLÁSI TEVÉKENYSÉGEK:

 EGYÉB INTÉZKEDÉSEK

 

Tájékoztatás évente a folyósított összegekről és az esetleges emelés mértékéről

Minden év januárjában a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság személyre szóló igazolást küld az előző évben folyósított ellátás teljes összegéről. Ez a tájékoztató egyben tartalmazza az ellátás tárgyévi, emeléssel növelt összegét, valamint azt, hogy - esetlegesen - havonta milyen összegű levonás terheli.

Azok részére, akiknek adóköteles ellátás kerül folyósításra, a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság január hó végéig a személyi jövedelemadó bevallásához szükséges, külön igazolást küld.

A rehabilitációs járadékban és rehabilitációs ellátásban részesülők számára a levont nyugdíjjárulékról igazolás kerül kiküldésre.