Tájékoztató a név- és lakcímváltozás bejelentése iránti kötelezettség teljesítéséről

 

A név- és lakcímváltozást az érintett az új lakóhely szerint illetékes járási hivatal ügyfélszolgálatán működtetett okmányirodába köteles bejelenteni. Nyugellátásban, illetve egyéb, az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Nyugdíjfolyósító Igazgatósága (a továbbiakban: NYUFIG) által folyósított ellátásban részesülő személy jogszabályban foglalt kötelezettsége a név- és lakcímváltozás NYUFIG-hoz 15 napon belül történő jelentése.

A Belügyminisztérium egységes személyi adat- és lakcímnyilvántartást működtet, amelynek adatait az arra jogosult hatóságok felhasználhatják, így nevének és lakcímének változásáról a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek is értesülnek, az a nyugdíjbiztosítás hatósági nyilvántartásában automatikusan átvezetésre kerül.

Ha a név- és lakcímváltozásban érintett részére a NYUFIG ellátást folyósít – annak érdekében, hogy az utalás és az esetleges postai küldemények időben a címzetthez érkezzenek – az adatok változását haladéktalanul, írásban (a jogosult saját kezű aláírásával ellátott beadványban), törzsszámra hivatkozással be kell jelenteni a NYUFIG-nak. A név- és lakcímváltozás bejelentése a www.onyf.hu holnapon megtalálható, e célra rendszeresített nyomtatvány benyújtásával teljesíthető, ezen nyomtatvány használata azonban nem kötelező. A lakcímváltozás elektronikus ügyintézés keretében az Ügyfélkapun keresztül is bejelenthető.

Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság