A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (Tny.) 97. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv felhívására a nyugdíjbiztosítási feladatok ellátásához szükséges adatokat 15 napon belül kell közölni. A fővárosi/megyei kormányhivatalok nyugdíjbiztosítási szakterülete a 2009. évet követő időszakra vonatkozó, a nyugdíj megállapítását közvetlenül megelőző időszakra vonatkozó adatokat Nemzeti Adó- és Vámhivatali adatok hiánya esetén közvetlenül a nyilvántartásra kötelezettől szerzik be.

A 2010., a 2011. és a 2012. évi adatok közléséhez az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság az informatikai támogatást biztosítja, és honlapján elérhetővé teszi (Biztosítási Idő és Kereset/Jövedelemközlő Program), vagyis a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek által a nyugdíjbiztosítási feladatok ellátáshoz kért adatok a már megszokott módon, elektronikus úton, ügyfélkapus azonosítással történő megküldésére is lehetőség van.

A nyugdíjbiztosítási adatszolgáltatás papíralapon történő teljesítésére a Biztosítási Idő és Kereseti/Jövedelem Igazolást letöltheti a www.onyf.hu címen a Nyomtatványok/További nyomtatványok/adatszolgáltatás menüpontban. A kitöltött és hitelesített nyomtatványokat az eljáró fővárosi/megyei kormányhivatal nyugdíjbiztosítási szakterülete részére az ügyszámra hivatkozással kell visszaküldeni.

További kérdésre az adatszolgáltatást kérő nyugdíjelbíráló szerv munkatársai a megkeresésen szereplő elérhetőségen tájékoztatást nyújtanak (elérhetőségek, ügyfélfogadási idő).

 

Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság