Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Nyugdíjfolyósító Igazgatósága minden év január 31-ig levélben tájékoztatja minden ügyfelét az előző évben folyósított ellátások összegéről.

A tájékoztató levél tartalmazza a folyósított ellátás típusát, előző évi összegét, tárgyévi összegét (januári emeléssel növelten) és jelzést arra vonatkozóan, hogy az ellátást adóterhet viselő ellátásként kell-e figyelembe venni a személyi jövedelemadó bevallás teljesítésénél.

Adóigazolást kizárólag azok az ellátásban részesülők kapnak, akik részére adóköteles ellátást folyósít az igazgatóság.  Ezt az igazolást szintén január 31-ig kell megküldeni minden érintett részére.