Érintett ügyfeleink szíves figyelmébe ajánljuk, hogy 2016. január 1. napjától módosultak a rokkantsági járadékról szóló 83/1987. (XII. 27.) MT rendelet (a továbbiakban: Rendelet) előírásai. 2016. január 1-től a rokkantsági járadékra való jogosultság megállapításához nem 80 százalékos mértékű egészségkárosodás, vagy teljes munkaképtelenség, hanem a 25. életév betöltése előtt keletkezett legalább 70 %-os mértékű egészségkárosodás fennállása szükséges.

A Rendelet változása folytán az a személy is jogosultságot szerezhet rokkantsági járadékra, akinek 2012. január 1-je és 2015. december 31-e között a rokkantsági járadék iránti igényét azért utasították el, illetve a járadékra való jogosultságát azért szüntették meg, mert az egészségkárosodása nem érte el a 80 százalékos mértéket, vagy nem minősült teljes munkaképtelennek, feltéve, hogy a 25. életév betöltése előtt keletkezett egészségkárosodása legalább 70 %-os mértékű. A jogosultság megállapításához újabb orvosi vizsgálatra nincs szükség, amennyiben a 25. életév betöltése előtt keletkezett legalább 70 százalékos mértékű egészségkárosodását igazoló - a rehabilitációs hatóság, vagy a jogelődje által kiállított – szakvélemény/szakhatósági állásfoglalás érvényes.

A rehabilitációs hatóság, vagy a jogelődje által kiállított szakvélemény/szakhatósági állásfoglalás a soron következő felülvizsgálat időpontjáig minősül érvényesnek.

A 70 %-ot elérő egészségkárosodás esetén a rokkantsági járadék megállapítására legkorábban 2016. január 1-jétől kerülhet sor. A járadék a K04 jelű nyomtatványon igényelhető, amelyet személyesen, vagy postai úton lehet előterjeszteni a lakóhely szerint illetékes kormányhivatalnál. Ügyfélkapus regisztrációval rendelkező ügyfeleink kérelmüket elektronikus úton is beküldhetik honlapunk „Elektronikus ügyintézés” menüpontján keresztül.

Felhívjuk tisztelt ügyfeleink figyelmét, hogy tájékoztatásunk nem teljes körű, a rokkantsági járadékra való jogosultság további feltételeiről és szabályairól bővebben itt olvashat.