A megállapított árvaellátás a gyermeket 16. életéve betöltéséig megilleti, függetlenül attól, hogy tanul-e vagy sem. Ezt követően – főszabályként legfeljebb 25. életéve eléréséig – nappali rendszerű képzés keretében alap-, közép- és felsőfokú tanulmányok folytatása esetén jár továbbra is az árvaellátás.

Akkor is megállapítható és folyósítható az árvaellátás, ha az árva az iskola igazolása szerint betegsége, testi vagy szellemi fogyatékossága miatt tanulmányait magántanulóként végzi, vagy 25 évesnél fiatalabb, és felnőttképzésben vesz részt, feltéve, hogy a felnőttképzés nem távoktatási formában folyik, és a képzés heti átlagos óraszáma eléri a hét órát.

A jogosultságot a tanulói/hallgatói jogviszony fennállása alapozza meg, mely az oktatási intézménybe történt beiratkozással keletkezik. Az árvaellátás folyósítása érdekében a beiratkozásról szóló igazolást el kell juttatni az ellátást folyósító szervhez (Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Nyugdíjfolyósító Igazgatósága 1139 Budapest, Váci út 73.)

Amennyiben az árva az egyik iskolában befejezte tanulmányait (pl. júniusban sikeres érettségi vizsgát tett), s a következő tanévet már új oktatási intézményben kezdi (pl. szeptemberben beiratkozik az egyetem első évfolyamának első félévére), az árvaellátás összege a tanévek közötti nyári szünet időszakára visszamenőleg megilleti.

Az a szülő, aki korábban két vagy több árvaellátásra jogosult gyermek eltartása címén részesült özvegyi nyugdíjban, de az arra való jogosultságát már csak a továbbtanuló árva teremti meg, a beiratkozást követően kiállított iskolalátogatási igazolás alapján – az egyéb feltételek fennállása esetén – ismét jogosulttá válhat az özvegyi nyugellátásra.