Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény módosítása következtében 2017. január 1-től a balettművészeti életjáradék elnevezésű korhatár előtti ellátást felvltja a  táncművészeti életjáradék. A szintén a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek hatáskörébe tartozó táncművészeti életjáradék kiszámítása azonos módon történik, azonban az ellátásra jogosultak köre némileg szélesebb, mint a balettművészeti életjáradék esetében.

 

Táncművészeti életjáradékra az jogosult, aki

 

-       a Magyar Nemzeti Balettnél, a Győri Balettnél, a Pécsi Balettnél, a Szegedi Kortárs Balettnél, a Magyar Állami Népi Együttesnél, a Magyar Nemzeti Táncegyüttesnél, a Duna Művészegyüttesnél és a Budapesti Operettszínháznál vagy ezek jogelődjeinél összesen legalább huszonöt éven át – ide nem értve a képzés idejét – magántáncosi vagy tánckari tevékenységet főfoglalkozásszerűen folytatott,

-        legalább huszonöt év szolgálati időt szerzett,

-        az öregségi nyugdíjkorhatárt nem töltötte be,

-        azon a napon, amelytől kezdődően a táncművészeti életjáradékot megállapítják, biztosítással járó jogviszonyban nem áll, és

-        azon a napon, amelytől kezdődően a balett művészeti életjáradékot megállapítják, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés i) pontja szerinti rendszeres pénzellátásban – az özvegyi nyugdíj, a baleseti hozzátartozói nyugellátások, a hadigondozottak és nemzeti gondozottak pénzbeli ellátásai, a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék, valamint az uniós rendeletek alapján külföldi szerv által folyósított, ezekkel azonos típusú ellátások kivételével – nem részesül.

 

A 2016. december 31-én balettművészeti életjáradékként folyósított ellátásokat a nyugdíjfolyósító szerv – változatlan összegben és külön kérelem nélkül –, 2017. január elsejétől táncművészeti életjáradékként folyósítja tovább.

Az, aki jelenleg korhatár előtti ellátásban részesül, de az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló törvény 2017. január elsejétől módosított 43/A. § (1) bekezdésében előírt feltételeknek megfelel, korhatár előtti ellátása helyett kérheti a táncművészeti életjáradék folyósítását.

A korhatár előtti ellátás helyett folyósítandó táncművészeti életjáradék iránti kérelmet 2017. február 28-ig a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál (1139 Budapest, Váci út 73.)   kell előterjeszteni, melyhez csatolni kell a balett, vagy táncegyüttes igazolását a főfoglalkozás szerűen folytatott magántáncosi, illetve tánckari tevékenység időtartamáról. Több együttesben folytatott tevékenység esetén mindegyik együttestől külön-külön igazolást kell beszerezni.