Mit nevezünk elektronikus ügyintézésnek?

Az elektronikus ügyintézés a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény alapján a közigazgatási hatósági ügyek elektronikus úton történő intézése. A hatóság a közigazgatási hatósági ügyeket elektronikus úton is intézi, ha erről törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik.

Az elektronikus úton benyújtott dokumentum megérkezéséről a hatóság értesítést küld a feladónak. A dokumentumhoz kapcsolódó jogkövetkezmények az automatikus visszaigazolás elküldésével állnak be, kivéve akkor, ha a hatóság vizsgálata a kapott dokumentum értelmezhetetlenségét állapítja meg, és erről az ott megjelölt határidőn belül az ügyfelet elektronikus levélben értesíti.

Ha a törvény másképp nem rendelkezik, az ügyfél nem kötelezhető az elektronikus eljárásra. Az ügyfél az eljárás bármely szakaszában választhat a hagyományos és az elektronikus ügyintézési forma között. Az ügyfél akkor is kérheti a hagyományos értesítést, ha kérelmét elektronikus úton nyújtotta be.

A hatóság csak azzal az ügyféllel tarthat kapcsolatot elektronikus levelezés útján, aki e-mail címét e célból a hatóságnak átadta. A postafiók érvényességéért, működőképességéért az ügyfél a felelős!

Hogyan kezdeményezhető az e-ügyintézés?

Az elektronikus ügyintézés előzetes regisztráció után kezdeményezhető, amely ügyfélkapu létesítését jelenti. A TAJ számmal rendelkező külföldön tartózkodó személyek a Magyar Köztársaság konzuli képviseletein kezdeményezhetik ügyfélkapu létesítését.

Az Ügyfélkapu regisztráció folyamatának részletes leírása a Kormányzati Portálon  https://segitseg.magyarorszag.hu/segitseg/ugyfelkapu/regisztracio internetes oldalon található.

A nyugdíjbiztosítási eljárásban van lehetőség e-ügyintézésre?

Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (a továbbiakban: ONYF) elektronikus ügyintézési (továbbiakban: e-ügyintézési) rendszert működtet, amely ügyfélkapus regisztrációval rendelkező személyek részére biztosít lehetőséget elektronikus űrlapok kitöltésére és beküldésére. A szolgáltatások az ONYF honlapján (http://www.onyf.hu/hu/) az „Elektronikus ügyintézés” ikonra kattintva érhetőek el. Az e-ügyintézés a rendszerben található elektronikus űrlapok kitöltésével, továbbításával kezdeményezhető. A felhasználható űrlapok között többfajta kérelem, nyilatkozat és bejelentés található.

E-mailban kezdeményezhető-e az eljárás megindítása?

Nem kezdeményezhető eljárás e-mail formájában, mivel ez az elektronikus forma – az ügyfélkapus azonosítás nélkül elküldött elektronikus levél – nem minősül írásbeli elektronikus ügyintézésnek.

Mikor kezdődik az ügyintézési határidő az elektronikus ügyintézés során?

Az elektronikus irat előterjesztésének időpontja az irat elküldésének napja, de az ügyintézési határidő a következő munkanapon kezdődik.

Hogyan történik a határidő számítása üzemzavar esetén?

Az ügyintézési határidőbe nem számít bele az a nap, amelyen bármilyen okból négy órát meghaladó időtartamon keresztül üzemzavar áll fenn.

Mi a teendő, ha az ügyfél továbbiakban nem elektronikus úton szeretné intézni az ügyeit?

Az ügyfél egy alkalommal indokolás nélkül, további esetekben méltányolható indokolással megváltoztathatja a kapcsolattartás addig alkalmazott módját.

Jogszabályok:

2004. évi CXL. törvény