A biztosítási jogviszonyban álló (állt) személyekről nyugdíjbiztosítási adatszolgáltatást (NYENYI adatszolgáltatást) minden esetben teljesíteni kell a 2009. december 31-ig tartó időszakra.

Egyidejűleg több biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony fennállása esetén, az egyéni- és társas vállalkozó e jogviszonyából származó, nyugdíjjárulék alapját képező jövedelem hiányában - az elektronikus úton történő, illetve papír alapú adatszolgáltatás során -, a nyilvántartó lap jövedelemre és járulékfizetésre vonatkozó adatok rovatában található („Nyugdíjjárulék-köteles jövedelem összege", „Megállapított - Befizetett Nyugdíjjárulék összege" stb.) sorokba nulla forintösszeget kell felvezetni. (A biztosítási kötelezettség fennállását nem befolyásolja az, ha az adott naptári évre vonatkozóan a jogszabályi előírások alapján járulékfizetés nem történt.)

A fentiek szerint kell NYENYI adatszolgáltatást teljesíteni például a kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő egyéni vállalkozó biztosítási jogviszonyáról, ha a vállalkozó legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonyban állt, illetőleg közép- vagy felsőfokú oktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytatott tanulmányokat, és járulékot - vállalkozói kivét hiányában - nem fizetett.

Hasonló a helyzet azon mezőgazdasági őstermelő esetében is, akinek a Tbj. 30/A. § (2) bekezdésében meghatározott járulékfizetési szabályok figyelembe vételével, a tárgyévet megelőző évben elért bevétele 0 forint volt.

A hatályos rendelkezések értelmében 2010. január 1-jétől kezdődően megszűnt a nyilvántartásra kötelezettek nyugdíjbiztosítási adatszolgáltatási kötelezettsége, ezért 2009. december 31-ét követő időszakra az illetékes fővárosi/megyei kormányhivatal nyugdíjbiztosítási szakterülete felé már nem kell NYENYI adatszolgáltatást teljesíteni, így az ún. „nullás” NYENYI adatszolgáltatást sem.