A jogszabályi előírásokat tekintve, 2007. április 1-jétől a kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozó a kifizetett (juttatott, elszámolt) jövedelem után nyugdíjjárulékot is fizetett, továbbá a nyugdíjjárulék megfizetését a 2007. január 1-je és 2007. március 31-e közötti időszakra is vállalhatta. 

Amennyiben a kiegészítő tevékenységet folytatónak minősülő társas vállalkozónak nem keletkezett nyugdíjjárulék alapot képező jövedelme (így nyugdíjjárulék megfizetése sem történt), úgy a gazdálkodó szervezetnek Önre vonatkozóan nem kell nyugdíjbiztosítási adatszolgáltatást teljesítenie. Azonban a társas vállalkozásnak a jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettségét (a biztosítási jogviszonyban álló személyekre vonatkozóan NYENYI adatszolgáltatás formájában, illetve biztosítottak „hiányában" nemleges nyilatkozat formájában) teljesítenie kell.

A hatályos jogszabály értelmében 2010. január 1-jétől kezdődően megszűnt a nyilvántartásra kötelezettek nyugdíjbiztosítási adatszolgáltatási kötelezettsége, ezért 2009. december 31-ét követő időszakra az illetékes fővárosi/megyei kormányhivatal nyugdíjbiztosítási szakterülete felé már nem kell NYENYI adatszolgáltatást teljesíteni.

Az elmaradt, illetve a jogszabályban előírt határidőre nem teljesített 2010. január 1-jét megelőző időszakra vonatkozó, illetve a módosított adatszolgáltatásokat továbbra is közvetlenül az illetékes fővárosi/megyei kormányhivatal nyugdíjbiztosítási szakterülete felé kell teljesíteni.