Átmeneti bányászjáradékra - az egyéb feltételek fennállása esetén - az jogosult, aki azon naptól kezdődően, amelytől  az átmeneti bányászjáradékot megállapítják, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés i) pontja szerinti rendszeres pénzellátásban - az özvegyi nyugdíj, a baleseti hozzátartozói nyugellátások, a hadigondozottak és nemzeti gondozottak pénzbeli ellátásai, a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék, valamint az uniós rendeletek alapján külföldi szerv által folyósított, ezekkel azonos típusú ellátások kivételével - nem részesül.

A hivatkozott jogszabály alapján a megváltozott munkaképességű személyek ellátásai is rendszeres pénzellátásnak minősülnek, ezért átmeneti bányászjáradékra nem jogosult.