Nyugdíjigényt még nem érdemes benyújtani, mivel kérelme korai, ezért el fogják utasítani. Ellenben indíthat adategyeztetési eljárást vagy kérheti hatósági bizonyítvány kiállítását annak érdekében, hogy hatósági döntést kapjon a nyugdíjjogosultságnál figyelembe vehető szolgálati idejéről. Ennek rendkívül nagy jelentősége van, hiszen öregségi nyugdíjat kizárólag akkor lehet az egyéb feltételek fennállása esetén megállapítani, ha az igénylő a biztosítási jogviszonyát megszünteti (kivételt képeznek az egyéni és társas vállalkozók). Mivel a nyugdíj mértékét csak a teljes szolgálati évek száma (1 év = 365 naptári nap) befolyásolja, a jogviszony megszűntetésének, az azt megelőző felmentési/felmondási idő kezdetének, a nyugdíjazás kezdő időpontjának legoptimálisabb meghatározása rendkívül fontos, a megszerzett szolgálati idő pontos ismerete nélkül szinte lehetetlen.

Például: az öregségi teljes nyugdíjra jogosultságot 20 év szolgálati idő alapozza meg. Az, akinek a biztosításban töltött – vagy egyébként szolgálati időként elismerhető – ideje naptári naponként számításba véve 19 év 364 nap, öregségi tejes nyugdíjra nem jogosult. A nyugdíj mértéke szempontjából hasonló a helyzet. Ha valaki 40 év 364 nap nyugdíjjogosultsághoz figyelembe vehető szolgálati időt szerzett, nyugdíjának összege az alapul szolgáló havi átlagkereset 80 százaléka lesz, míg ha 1 nappal tovább dolgozik és megszerzi a 41. szolgálati évét, a nyugdíj mértéke 82 százalék.