Tájékoztató a társadalombiztosítási egyéni számláról

 

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 96/A. §-a alapján bevezetésre került a társadalombiztosítási egyéni számla, amelynek a tartalmát a hivatkozott rendelkezés határozza meg.

A társadalombiztosítási egyéni számla természetes személyenként tartalmazza

  • a biztosított természetes személyazonosító adatait és
  • társadalombiztosítási azonosító jelét (TAJ számát), valamint
  • a biztosított után 2012. december 31-ét követő időszakra bevallott nyugdíjjárulék összegére vonatkozó, az állami adóhatóságtól átvett adatokat.

A 2012. december 31-e utáni időszakra bevallott nyugdíjjárulékra vonatkozó adatok a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 52. § (7) bekezdésében előírt adatszolgáltatásból származnak.

2015. január 1-jével a társadalombiztosítási egyéni számla kiegészül a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 34. §-a szerint kötött megállapodás alapján fizetendő nyugdíjjárulék összegével és a megállapodással érintett időtartammal, illetőleg a rehabilitációs ellátásban vagy rehabilitációs járadékban részesülő személyektől levont nyugdíjjárulék összegével, valamint az ellátás folyósításának időtartamával.

Tájékoztatjuk, hogy elektronikus ügyintézés keretében a Kormányzati Portál Ügyfélkapujához hozzáféréssel rendelkező személyek részére lehetőséget biztosítunk a társadalombiztosítási egyéni számlájuk megtekintésére. Ügyfélkapus regisztráció kezdeményezése bármelyik kormányablaknál, illetve bármelyik okmányirodánál lehetséges.

A társadalombiztosítási egyéni számla megtekintésének technikai feltételei:

A rendszer használatához Microsoft Internet Explorer (7.0 vagy újabb verziójú), Mozilla Firefox vagy Google Chrome böngésző javasolt.  A társadalombiztosítási egyéni számla adatait tartalmazó kivonat megtekintéséhez a mindenki számára ingyenesen letölthető és használható Adobe Reader alkalmazást kell használni.

A társadalombiztosítási egyéni számla megtekintésének menete az interneten:

A társadalombiztosítási egyéni számla tartalmát a http://www.magyarorszag.hu/ honlapon a "Társadalombiztosítási egyéni számla" címszó alatt, illetve az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság honlapjáról http://www.onyf.hu/ a "Társadalombiztosítási egyéni számla" menüpontban tudják megtekinteni.

A http://www.magyarorszag.hu/ oldalon történő viszontazonosítást követően, a TAJ szám megadásával lehet lekérdezni a társadalombiztosítási egyéni számlán nyilvántartott adatokat. A nyilvántartott adatokról lehetőség van kivonatot PDF formátumban elmenteni és/vagy letölteni.

A társadalombiztosítási egyéni számla megtekintésének menete hagyományos ügyintézés keretében

Amennyiben ügyfélkapus regisztrációval nem rendelkezik, úgy a társadalombiztosítási egyéni számlája tartalmának megismerését kérheti levélben a lakóhelye szerint illetékes fővárosi, megyei kormányhivatal nyugdíjbiztosítási szakterületétől, vagy személyesen a lakóhelye szerint illetékes kormányhivatal nyugdíjbiztosítási ügyfélszolgálatán.

A kivonat kiállítása iránti eljárás illeték- és költségmentes.

A kivonat tartalma

A kivonat tartalmazza az ügyfél egyéni számláján szereplő egyes jogviszonyokat 2013. január 1-től kezdődően havonkénti bontásban, valamint a biztosítási idő kezdetére, biztosítási idő végére, valamint a bevallott nyugdíjjárulékra vonatkozó adatokat.

A biztosítási jogviszonyban töltött időszakra vonatkozó adatok foglalkoztatónként kerülnek megjelenítésre, így a több sor a különböző foglalkoztatók által ugyanazon időszakra befizetett nyugdíjjárulékra vonatkozó adatokat tartalmazza.

Az érintett időszakban egyszerűsített foglalkoztatás keretében foglalkoztatott, illetőleg kisadózó egyéni vállalkozóként biztosításban álló személyek esetében - tekintettel arra, hogy a vonatkozó jogi szabályozás értelmében rájuk vonatkozóan tényleges nyugdíjjárulék-fizetés nem történik – a tb-egyéni számlán megjelenítendő nyugdíjjárulék "elméleti összeg" kerül feltüntetésre. Az elméleti összeg:

  • egyszerűsített foglalkoztatásnál a napi nyugdíjjárulék összeg a társadalombiztosítási ellátási alap és a nyugdíjjárulék mérték szorzata, vagyis 1370 Ft * 0,1 = 137 Ft, illetve 2740 Ft * 0,1 = 274 Ft,
  • biztosított kisadózó esetén a havi nyugdíjjárulék összege a társadalombiztosítási ellátási alap és a Tbj. szerinti nyugdíjjárulék mérték szorzata, vagyis 81300 * 0,1 = 8130 Ft.

Tekintettel arra, hogy a foglalkoztatónak az általa levont járulékot az elszámolt hónapot követő hó 12. napjáig kell megfizetnie, az adóhatóság a bevallásokból az adatokat két hónap eltéréssel adja át. Az egyéni számla az adatok folyamatosan – havonta - történő átadásával minden hónapban bővül. A kivonaton további tájékoztatás található az egyéni számlára vonatkozóan.

A Tbj. 34. §-a alapján megkötött megállapodás alapján megszerzett időtartam, valamint a fizetett nyugdíjjárulék összege, illetve a rehabilitációs járadék, rehabilitációs ellátás folyósításának időtartama, valamint az ellátásból levont nyugdíjjárulék összege a tárgyévet követően egyben (tehát nem havi bontásban) kerül feltüntetésre.

A kivonat tartalmával kapcsolatos észrevételek jelzése

Amennyiben az Ügyfélapun keresztül megtekintett, vagy hagyományos úton megküldött kivonaton feltüntetett adatokkal nem ért egyet, kérjük, szíveskedjen a lakóhelye szerint illetékes fővárosi, megyei kormányhivatal nyugdíjbiztosítási szakterületét megkeresni, továbbá javasoljuk, hogy vegye fel a kapcsolatot az érintett foglalkoztatóval is.

Az eljáró szervek név- és címjegyzéke elérhető a www.onyf.hu honlapon az Ügyfélszolgálatok menüpont alatt.

Amennyiben a rendszer működésével kapcsolatosan technikai jellegű hibát észlel, úgy szíveskedjen azt jelezni a tbeszamlahd@onyf.hu e-mail címre.

 

Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság