Magyarország az elmúlt évtizedekben számos országgal kötött kétoldalú szociálpolitikai/szociális biztonsági egyezményt. A korábban megkötött egyezmények egy részét (magyar-német, magyar-osztrák, magyar-lengyel, magyar-csehszlovák) a Magyarországnak az Európai Unióhoz (továbbiakban EU) történt csatlakozásával 2004. május 1-jétől az EU koordinációs rendeletei váltották fel. ... Az egyezmények, jellegüket tekintve, csoportosíthatók.

2009-02-19 08:13


 

 


 

Az itt felsorolt egyezmények hatályosak, azonban a magyar-csehszlovák, magyar-svájci, magyar-német, magyar-osztrák egyezmények alkalmazását 2004. május 1-jétől (Svájc esetében 2006. április 1-jétől), Magyarországnak az Európai Unióhoz való csatlakozása napjától a közösség koordinációs rendeletei váltották fel. A magyar-bolgár és a magyar-román szociális biztonsági egyezmények helyett 2007. január 1-jétől, Bulgária és Románia Európai Unióhoz való csatlakozásának napjától a közösség koordinációs rendeletei alkalmazandóak, kivéve azon igényjogosultságok esetén, amelyek ezen időpont előtt nyíltak meg.

Ide jön egy fiktív rész
 

A magyar-bolgár szociálpolitikai egyezmény 2006. július 1-jével, a magyar-román szociálpolitikai egyezmény 2006. november 1-jével, a magyar-lengyel szociálpolitikai egyezmény 2005. június 17-től hatályon kívül helyezésre került. Az első kettő egyezmény a még folyamatban lévő ügyek esetében alkalmazandó.