Tájékoztató az EU szociális biztonsági koordinációs szabályainak nyugdíjbiztosítást érintő változásairól

2010-06-11 12:14


 

Magyarország 2004. május 1-jétől az Európai Unió (továbbiakban EU) és az Európai Gazdasági Térség (továbbiakban EGT) teljes jogú tagjává vált. Az eseménynek a szociális biztonságra, azon belül a nyugdíjbiztosításra gyakorolt hatásairól. ... A nemzeti társadalombiztosítási rendszerek koordinálására kiadott rendeletek: a Közösségen belül mozgó munkavállalók és önálló vállalkozók, valamint családtagjaik szociális biztonságáról szóló 1408/71/EGK rendelet, valamint, a végrehajtására kiadott 574/72/EGK rendelet. ... A koordináció célja a tagállami rendszerek különbségéből adódó hátrányos helyzetek elkerülése, a megszerzett jogosultságok elismerése és megtartása, illetve a tagállamok közötti együttműködés megvalósítása. ... Számpéldák a több országban szerzett jogosultság alapján történő nyugdíjszámítási gyakorlat bemutatására.

2007-08-31 02:00


 

A fenti címen, a „hu”-val jelölt ikonra kattintva, magyar nyelvű információkat találhat többek között az Európai Unió tagállamainak társadalombiztosítási nyugdíjrendszereiről, az európai szociális menetrendről és az Európai egészségbiztosítási kártyáról. Továbbá megtalálható a szociális biztonsági rendszerek koordinációját megteremtő jogszabályok magyar nyelvű változata is.

2009-02-19 07:58


 

Az Európai Unióban nincs egységes szociális biztonsági rendszer, így a nyugdíjbiztosítási rendszerek is országonként eltérőek. Továbbra is minden tagállam maga határozza meg, hogy mely ellátásokat, milyen feltételekkel, mely személyeknek nyújt, és hogy az ellátások fedezetéül milyen mértékű járulékot kell fizetniük a biztosítottaknak. ... Ebben a fejezetben az EU tagállamok, illetve az Európai Gazdasági Térség három országának (Norvégia, Liechtenstein, Izland), illetve Svájc nyugdíjbiztosítási rendszereiről összeállított rövid ismertetőkből szerezhet információkat. ... Az egyes országok nyugdíjbiztosítási rendszerével kapcsolatban felmerülő részletesebb tájékoztatásért, a mellékelt tájékoztató anyagokban megadott tagállami intézményekhez fordulhat.


 

Ebben a fejezetben az egyes EU/EGT tagállamok társadalombiztosítási rendszeréről olvashatnak tájékoztatókat, amelyekben a nyugdíjellátásokra vonatkozó szabályokon kívül más ellátásokra vonatkozó jogosultsági feltételekől is tájékozódhatnak.