Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (ONYF)

Egészségbiztosítási Főosztály

„Ügyintéző”

munkakör betöltésére várja munkatársak jelentkezését.

Foglalkoztatás jellege: határozatlan idejű, teljes munkaidős kormányzati szolgálati jogviszony a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény szerint.

A munkavégzés helye: 1139 Budapest, Váci út 73.

Munkakörbe tartozó feladatok:

 • Az egészségbiztosítás pénzbeli és baleseti ellátásainak, utazási költségtérítésnek, valamint a méltányosságból engedélyezhető ellátásokkal kapcsolatos megyei (fővárosi) kormányhivatalok, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalok ellenőrzése,
 • A megyei (fővárosi) kormányhivatalok, valamint egyéb az ONYF hatáskörébe tartozó társadalombiztosítási kifizetőhelyek, hatósági és felügyeleti ellenőrzése,
 • Az ONYF hatáskörébe és az Egészségbiztosítási Főosztály feladatkörébe tartozó fellebbezések elbírálása, a II. fokú döntések előkészítése, felügyeleti eljárás lefolytatása,
  • Egészségbiztosítási Főosztály feladatkörét érintő jogalkalmazói feladatellátás támogatására szolgáló módszertani útmutatók, szakmai eljárásrendek, szabályzatok és körlevelek kiadásában való részvétel.

A munkakör betöltésének feltételei:

 • Felsőfokú szakirányú főiskolai vagy egyetemi szakképesítés,
 • Alapos informatikai jártasság,
 • Szakterületen szerzett három éves szakmai tapasztalat,
 • Hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal igazolt büntetlen előélet,
 • Foglalkozás-egészségügyi orvosi alkalmasság.

Előnyök:

 • Társadalombiztosítási kifizetőhelyen szerzett szakmai gyakorlat,
 • Ellenőrzési tapasztalat.

Munkabér és egyéb juttatások:

Az illetmény megállapítása és a juttatások meghatározása a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben meghatározottak alapján történik.

Benyújtandó iratok, igazolások:

 • a 45/2012. (III.20.) Kormányrendelet 1. sz. melléklete szerinti önéletrajz,
 • motivációs levél,
 • a végzettséget igazoló okiratok másolatai.

A jelentkezés benyújtásának határideje: 2017. szeptember 24.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 06.

A jelentkezés benyújtásának módja: a Humánpolitikai Főosztály részére, az allas@onyf.hu email-címen keresztül.

Egyéb információ: A kiválasztási eljárás lefolytatása (az állásinterjúra történő behívás, az elbírálás, a visszaértesítés) az ONYF humánerőforrás-gazdálkodási lehetőségeit figyelembe véve, folyamatosan történik.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.onyf.hu honlapon szerezhet.