Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (ONYF)

Egészségbiztosítási Főosztály

általános ellenőr

munkakör betöltésére várja munkatársak jelentkezését.

Foglalkoztatás jellege: határozatlan idejű, teljes munkaidős kormányzati szolgálati jogviszony a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény szerint.

A munkavégzés helye: 1139 Budapest, Váci út 73.

Munkakörbe tartozó feladatok:

 • az egészségbiztosítás pénzbeli és baleseti ellátásainak, utazási költségtérítésnek, valamint
  a méltányosságból engedélyezhető ellátásokkal kapcsolatos megyei (fővárosi) kormányhivatalok, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalok ellenőrzése.
 • a megyei (fővárosi) kormányhivatalok, valamint egyéb az ONYF hatáskörébe tartozó társadalombiztosítási kifizetőhelyek, hatósági és felügyeleti ellenőrzése.
 • ONYF hatáskörébe és az Egészségbiztosítási Főosztály feladatkörébe tartozó fellebbezések elbírálása, a II. fokú döntések előkészítése, felügyeleti eljárás lefolytatása.
 • Egészségbiztosítási Főosztály feladatkörét érintő jogalkalmazói feladatellátás támogatására szolgáló módszertani útmutatók, szakmai eljárásrendek, szabályzatok és körlevelek kiadásában való részvétel.

A munkakör betöltésének feltételei:

 • főiskolai szintű államigazgatási és szociális igazgatási szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és társadalombiztosítási, pénzügyi, végrehajtó-behajtói, munkaügyi, személyügyi, informatikai, számítástechnikai szakképesítés; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség,
 • Alapos informatikai jártasság,
 • Szakterületen szerzett három éves szakmai tapasztalat,
 • Hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal igazolt büntetlen előélet,
 • Foglalkozás-egészségügyi alkalmasság.

Előnyök:

 • Társadalombiztosítási kifizetőhelyen szerzett szakmai gyakorlat.
 • Ellenőrzési tapasztalat.

Munkabér és egyéb juttatások:

Az illetmény megállapítása és a juttatások meghatározása a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX. törvényben meghatározottak alapján történik.

Benyújtandó iratok, igazolások:

 • a 45/2012. (III.20.) Kormányrendelet 1. sz. melléklete szerinti önéletrajz,
 • motivációs levél,
 • a végzettséget igazoló okiratok másolatai.

A jelentkezés benyújtásának határideje: 2017. július 31.

A jelentkezés benyújtásának módja: a Humánpolitikai Főosztály részére, az allas@onyf.hu email-címre.

Egyéb információ: A kiválasztási eljárás lefolytatása (az állásinterjúra történő behívás, az elbírálás, a visszaértesítés) az ONYF humánerőforrás-gazdálkodási lehetőségeit figyelembe véve, folyamatosan történik.