Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (ONYF)

Ellátási, Felügyeleti és Méltányossági Főosztálya

„MÉLTÁNYOSSÁGI SZAKÜGYINTÉZŐ”

munkakör betöltésére várja munkatársak jelentkezését.

 

Foglalkoztatás jellege: határozatlan idejű, teljes munkaidős kormányzati szolgálati jogviszony a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény szerint.

 

Munkavégzés helye: 1081 Budapest, Fiumei út 19/a.

 

Munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • Az 1997. évi LXXXI. törvény 66. § ONYF hatáskörébe tartozó méltányossági kérelmek kapcsán a tényállás tisztázása, az esetlegesen hiányzó adatok beszerzése, a kérelmek döntésre történő előkészítése.

 

A munkakör betöltésének feltételei:

 • A Kttv. 39. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek szerint,
 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Hatósági erkölcsi bizonyítvány,
 • Jogi, államigazgatási szakképzettség, főiskolai szintű társadalombiztosítási szakképzettség,
 • Foglalkozás-egészségügyi alkalmasság.

 

Szükséges kompetenciák:

 • Pontosság, határidők betartása, szakszerűség és jogszerűség betartása,
 • Csapatmunka, együttműködés,
 • Terhelhetőség.

 

Előny:

 • A nyugdíjbiztosítási ágazatban (kiemelkedően a nemzetközi szakterületen) igény-elbírálói vagy revizori munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.
 • Szociális ágazatban, vagy önkormányzatnál segélyezési, aktív korúak ellátásának ügyintézése során szerzett szakmai tapasztalat.

 

Illetmény és egyéb juttatások:

Az illetmény megállapítása és a juttatások meghatározása a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben meghatározottak alapján történik.

 

Benyújtandó iratok, igazolások:

 • a 45/2012. (III.20.) kormányrendelet 1. melléklete szerinti önéletrajz, motivációs levél, a végzettséget igazoló okiratok másolatai.

 

Benyújtás határideje: 2017. április 24.

 

Munkakör betöltésének határideje: 2017. május 02.

 

A jelentkezés benyújtásának módja: a Humánpolitikai Főosztály részére, az allas@onyf.hu email-címre.

 

Egyéb információ: A kiválasztási eljárás lefolytatása (az állásinterjúra történő behívás, az elbírálás, a visszaértesítés) az ONYF humánerőforrás-gazdálkodási lehetőségeit figyelembe véve, folyamatosan történik.