nemzetközi ügyek

nemzetközi partnerek

kétoldalú egyezmények

Nyugdíjtanácsadó napok

  Az ONYF a társadalombiztosítás területén tevékenykedő több nemzetközi szervezetnek tagja.

  1994-óta az International Social Security Association-nak (ISSA, www.issa.int ), 1996-óta pedig a European Institut of Social Security-nak (EISS, www.eiss.be ) a tagja.

  Nemzetközi tagságából eredően intézményünk képviselteti magát a nemzetközi nyugdíjszakmai konferenciákon, szemináriumokon, szakmai munkacsoportokban és az éves közgyűléseken.

  Általános szabály szerint mindkét az egyezménnyel érintett állam nyugdíjbiztosítási szerve a saját államának területén szerzett beszámítható idő figyelembevételével és a saját belső jogszabályai szerint bírálja el a nyugdíjigényeket. Ha az ellátásra való igényjogosultság fennáll, az ellátás kizárólag az adott államban érvényes jogszabályok alapján kerül megállapításra.

  Az önálló magyar jogosultsághoz szükséges feltételekről az alábbi linkeken található részletes tájékoztatás:

  Tájékoztató az öregségi nyugellátásról

  Tájékoztató a nők kedvezményes öregségi nyugdíjáról

  Tájékoztató az özvegyi nyugdíj megállapítási feltételeiről

  Tájékoztató az árvaellátás megállapítási feltételeiről

  Tájékoztató a szülői nyugdíj megállapítási feltételeiről

  Amennyiben valamelyik ország nyugdíjbiztosítási szervénél az általános szabály szerint a nyugdíjjogosultság szolgálati idő hiánya miatt nem áll fenn, úgy ez a nyugdíjbiztosítási szerv a két ország területén szerzett beszámítható idők figyelembevételével bírálja el a kérelmet.

  Ha az igénylő/jogszerző az összeszámítást követően rendelkezik csak a magyar jogszabályok szerint a jogosultsághoz szükséges szolgálati idővel, úgy az összeszámított beszámítható idők figyelembevételével kell az úgynevezett elméleti nyugdíj összegét kiszámítani. Az így kiszámított összegből a magyar szolgálati idő és az összes beszámítható idő arányának megfelelően kell a magyar felet terhelő nyugdíjrész összegét meghatározni, és ezen összeg kerül folyósításra magyar nyugellátásként.

  Számos egyezmény lehetővé teszi harmadik országban (az adott egyezmény területi hatálya alá nem tartozó) szerzett szolgálati idő figyelembe vételét abban az esetben, ha a két egyezménnyel érintett országban szerzett szolgálati idő összeszámításával sem állapítható meg a nyugellátásra való jogosultság. A harmadik országban szerzett szolgálati idő kizárólag a nyugellátásra való jogosultság megállapításához vehető figyelembe, vagyis a nyugellátás összegét nem befolyásolja. Arról, hogy ezen szabályt mely egyezmények vonatkozásában lehet alkalmazni, az adott egyezményről szóló tájékoztatóban található bővebb információ.

  Ha a Magyarországon megszerzett összes szolgálati idő nem éri el az 1 évet (365 napot) akkor az összeszámítási szabály nem alkalmazható és magyar nyugellátás megállapítására nincs lehetőség.

  A magyar nyugellátás megállapítása során kizárólag a Magyarországon elért keresetek/ jövedelmek vehetők figyelembe.

  Példa a jogosultság megállapításának elbírálására, valamint az ellátások kiszámítására.

  1. Az igénylő/jogszerző a magyar szolgálati ideje alapján önálló magyar jogosultsággal rendelkezik:

  Magyar szolgálati idő: 25 év, vagyis 9125 nap
  Egyezmény alapján elismerhető szolgálati idő: 5 év, vagyis 1825 nap
  A nyugdíj alapjául szolgáló havi átlagkereset összege: 100.000 Ft

  A fenti esetben az igénylő/jogszerző magyar szolgálati ideje elegendő a magyar nyugellátásra való jogosultsághoz, ezért az egyezmény alapján szerzett szolgálati idő figyelembe vételére nincs szükség, tehát a magyar nyugdíj összege a Magyarországon szerzett szolgálati idő és a magyar kereset, jövedelem alapján kerül kiszámításra az alábbiak szerint.

  Összes jogosultsághoz figyelembe vehető szolgálati idő: 25 év, vagyis 9125 nap
  Összes mértékhez figyelembe vehető szolgálati idő: 25 év, vagyis 9125 nap

  A nyugdíj alapjául szolgáló havi átlagkereset összege: 100.000 Ft
  A nyugellátás összegének (mértékének) megállapításához figyelembe vehető
  szolgálati idő:
  25 év
  A figyelembe vehető szolgálati idő alapján alkalmazható szorzószám
  (Tny. 2. melléklete):
  63%
  A magyar nyugdíj összege: 63.000 Ft

   

   

  2. Az igénylő/jogszerző a magyar szolgálati ideje alapján önálló magyar jogosultsággal nem rendelkezik:

  Magyar szolgálati idő: 5 év, vagyis 1825 nap
  Egyezmény alapján elismerhető szolgálati idő: 25 év, vagyis 9125 nap
  A nyugdíj alapjául szolgáló havi átlagkereset összege: 100.000 Ft

  A fenti esetben az igénylő/jogszerző magyar szolgálati ideje nem elegendő a magyar nyugellátásra való jogosultsághoz, ezért az egyezmény alapján szerzett szolgálati időt is figyelembe kell venni, tehát a magyar nyugdíj összege a Magyarországon és az egyezményben részes másik országban szerzett szolgálati idő és a magyar kereset, jövedelem alapján kerül kiszámításra az alábbiak szerint.

  Összes jogosultsághoz figyelembe vehető szolgálati idő: 30 év, vagyis 10950 nap
  Összes mértékhez figyelembe vehető szolgálati idő: 30 év, vagyis 10950 nap

  A nyugdíj alapjául szolgáló havi átlagkereset összege: 100.000 Ft
  A nyugellátás összegének (mértékének) megállapításához figyelembe vehető
  szolgálati idő:
  30 év
  A figyelembe vehető szolgálati idő alapján alkalmazható szorzószám
  (Tny. 2. melléklete):
  68%
  Az elméleti nyugdíj összege: 68.000 Ft
  A magyar szolgálati időnek az összes szolgálati időhöz viszonyuló aránya: 1825/10950=16,7%
  A magyar nyugdíjrész összege: 11.356 Ft
  Kerekítve 11.360 Ft

   

   

  3. Az igénylő/jogszerző a magyar szolgálati ideje alapján önálló magyar jogosultsággal nem rendelkezik, és az egyezmény alapján szerzett szolgálati idő beszámításával sem állapítható meg a jogosultsága, ezért harmadik országban szerzett szolgálati időt is figyelembe kell venni.

  Magyar szolgálati idő: 5 év, vagyis 1825 nap
  Egyezmény alapján elismerhető szolgálati idő: 5 év, vagyis 1825 nap
  Harmadik országban szerzett szolgálati idő: 20 év, vagyis 7300 nap
  A nyugdíj alapjául szolgáló havi átlagkereset összege: 100.000 Ft

  A fenti esetben az igénylő/jogszerző a magyar és az Egyezmény alapján szerzett szolgálati ideje nem elegendő a magyar nyugellátásra való jogosultsághoz, ezért kizárólag a jogosultsághoz harmadik országban szerzett szolgálati időt is figyelembe kell venni az alábbiak szerint:

  Összes jogosultsághoz figyelembe vehető szolgálati idő: 30 év, vagyis 10950 nap
  Összes mértékhez figyelembe vehető szolgálati idő: 10 év, vagyis 3650 nap

  A nyugdíj alapjául szolgáló havi átlagkereset összege: 100.000 Ft
  A nyugellátás összegének (mértékének) megállapításához figyelembe vehető
  szolgálati idő:
  10 év
  A figyelembe vehető szolgálati idő alapján alkalmazható szorzószám
  (Tny. 2. melléklete):
  33%
  Az elméleti nyugdíj összege: 33.000 Ft
  A magyar szolgálati időnek az összes szolgálati időhöz viszonyuló aránya: 1825/3650=50%
  A magyar nyugdíjrész összege: 16.500 Ft

  Magyar-osztrák Nyugdíjtanácsadó Nap

  Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság és osztrák partnere Pensionsversicherungsanstalt a nemzetközi nyugdíjszakmai együttműködés keretében Magyar-osztrák Nyugdíjtanácsadó Napokat rendez

  2017. szeptember 19.-én Sopronban 09:00 –s 16:00 óra között

  Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Családtámogatási és

  Társadalombiztosítási Főosztály - ügyfélszolgálatán

  H-9400 Sopron, Kiss János u. 4.

  valamint

  szeptember 20.-án Győrben 09:00 és 16:00 óra között

  Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Családtámogatási és

  Társadalombiztosítási Főosztály

  H-9024 Győr, Szent Imre u. 6.

  A szervezők a rendezvényt azoknak ajánlják, akik Ausztriában és Magyarországon is dolgoztak, vállalkozóként, illetve egyéb jogcím alapján szereztek/szereznek osztrák- és magyar nyugdíjjogosultságot.

  A Tanácsadó napok keretében az érdeklődők személyre szóló tájékoztatást kaphatnak a nyugdíjjogosultságról, a nyugdíjba vonulás feltételeiről, az ügyintézési teendőkről, illetve – kérésre – a folyamatban lévő nyugdíjügyről is. A rendezvényen a tájékoztatás ingyenes.

  A rendezvényre előzetes regisztráció szükséges az alábbi telefonszámon : +36 1 270 8108, valamint  konzultacio@onyf.hu e-mail címen.

  A határmenti külföldi partnerintézetek közreműködésével nemzetközi nyugdíjtanácsadó napokat rendezünk mindazon ügyfeleink számára, akik Németországban, Ausztriában, Romániában, Szlovákiában és Szerbiában is rendelkeznek biztosítási jogviszonnyal. Német-magyar viszonylatban először 2006 tavaszán került sor Magyarországon és Németországban tanácsadó nap megrendezésére. Ausztriával 2007-óta, Romániával pedig 2008-tól rendezünk közös nyugdíjtanácsadó napokat. Szlovákiával és Szerbiával 2013-ban került első ízben megrendezésre ez a program.    
  Ez a nemzetközi szakmai rendezvény kettős célkitűzést teljesít. Egyrészt az ügyfelek számára nyújt lehetőséget mindkét, esetükben érintett ország nyugdíjszakembereivel konzultációra, másrészt módot ad a két ország nyugdíj szakértői közötti tapasztalatcserére, közvetlen kapcsolatteremtésre. Ügyfeleink legnagyobb része a két -esetükben érintett -ország vonatkozásában a nyugdíjjogosultság eltérő feltételeiről, illetve az uniós igényérvényesítés eljárási szabályairól érdeklődik. Korábbiakban szinte minden esetben igény mutatkozott a magyar ellátások általános, illetve az egyes ellátástípusokra is kiterjedő, az ellátások kiszámításának módját is tartalmazó részletes bemutatására.  Ugyanakkor a már folyósított ellátással kapcsolatos kérdések, illetve a nyugdíj folyósítása melletti munkavégzés szabályainak ismertetése is többnyire fontos volt a résztvevők számára. A szakemberek közötti hasznos tapasztalatcsere keretében sikerült egy-egy kérdésben a két ország jogszabályi, és eljárási különbségeiről ismereteinket bővíteni, egymás munkavégzésének körülményeit jobban megismerni, mely az ügyintézést jelentősen megkönnyíti. Általános következtetésként kimondható, hogy a biztosítottak igénylik a személyes tanácsadást, már a fiatalabb korosztályok is mind aktívabban érdeklődnek a jogszabályi változások iránt, tudni kívánják az egyes eljárások lefolytatásának részleteit. A magyar és külföldi kollégák együttes jelenléte, a konkrét ügyek megbeszélése pedig jelentős mértékben elősegíti a két ország intézményei közötti jobb, hatékonyabb együttműködést. A nemzetközi nyugdíjtanácsadó napok iránt  érdeklődők száma évről évre növekszik.